Luksus, luksusowe samochody, najnowsze kolekcje - TylkoLuksus.pl

  • home
  • news
  • galeria
  • regulamin
  • newsletter
  • faq

Bi?uteria

Paula Crevoshay i jej ekskluzywna bi?uteria

08 wrze艣nia 2012

W klejnotach i drogich kamieniach od zawsze lubowali si? wielcy tego ?wiata. Dzi? jednak ka?dy mo?e sobie pozwoli? na w?asne b?yskotki. Dzi?ki jubilerskim sieciom praktycznie co sezon, podobnie jak w modzie, rynek zalewaj? nowe kolekcje bi?uterii. Wci?? jednak s? nazwiska, kt髍e staj? si? same w sobie mark?. Tak jest w przypadku Pauli Crevoshay. Znawcy twierdz? nawet, ?e artystka-jubilerka jest ju? ikon?, tak? jak Lalique czy Feberge.

Wywodz?ca si? ze Stan體 Zjednoczonych Paula Crevoshay tu? po studiach wyruszy?a w trwaj?c? trzy lata podr? do Indii. Zainspirowana azjatyck? kultur?, zacz??a tworzy? pierwsze kolekcje swojej bi?uterii, na kt髍e sk?adaj? si? kolczyki, bransoletki, naszyjniki, zawieszki i broszki.

Crevoshay posiada niespotykane wyczucie stylu i proporcji, umiej?tnie potrafi ??czy? tradycyjne wzory z nowoczesnym spojrzeniem na sztuk? i bi?uteri?. W swoich projektach wykorzystuje tylko szlachetne, unikalne i drogie kamienie i minera?y. Jak sama twierdzi rozmawia z nimi, medytuje, stara si? je zrozumie? i dotrze? do ich serca zanim przyst?pi do pracy. Zapewne dlatego precyzyjnie wyszlifowane i intryguj?co zestawione ze sob? kamienie szlachetne sprawiaj? wra?enie, ?e jest w nich uwi?zione ?wiat?o.

W dzie?ach Crevoshay zdumiewa wr?cz niesamowita harmonia, misterne wyko?czenie, dba?o?? o najdrobniejsze detale. Znawcy sztuki jubilerskiej zachwycaj? si? wrodzon? umiej?tno?ci? Crevoshay do ??czenia kolor體, dzi?ki czemu jeszcze bardziej podkre?lony jest charakter i indywidualno?? ka?dego kamienia. Tym samym artystka udowadnia, ?e jubilerstwo, podobnie jak malarstwo czy rze?ba, jest pe?noprawn? dziedzin? sztuki.

Niezwykle luksusowe ozdoby upodoba?y sobie nie tylko mi?o?niczki drogich kamieni, ale r體nie? kolekcjonerzy. Bi?uteryjne dzie?a sztuki sygnowane przez Paul? Crevoshay mo?na zamawia? za po?rednictwem strony www: http://www.farlang.com/profiles/paula-crevoshay. Warto r體nie? zajrze? na autorsk? stron? artystki: http://www.crevoshay.com/.


Zamknij

Polecane firmy MOTORYZACJA

POLECAMY FIRMY.

  • Magic Phone Serwis i Sklep GSM

    dowiedz si? wi?cej

© 2010 - 2020 | Designed by: Mazehill & ZyjeSpox.com