Luksus, luksusowe samochody, najnowsze kolekcje - TylkoLuksus.pl

  • home
  • news
  • galeria
  • regulamin
  • newsletter
  • faq

Bi?uteria

Luksus i diamenty - pier??ionek Infinity Italian

18 listopada 2011

Luksusowa bi?uteria to presti? zwi?zany z posiadaniem drogocennych pere? czy bia?ego z?ota zdobionego diamentami. Kobieta, ktra cho? raz w ?yciu mo?e za?o?y? drogocenn? koli? pod ka?dym wzgl?dem czuje si? wyj?tkowo, niczym ba?niowa ksi??niczka w pa?acowej komnacie.

W wielu rodzinach drogie prezenty w postaci luksusowej bi?uterii staj? si? pi?kn? pami?tk? przekazywan? z pokolenia na pokolenie. Wygodna i elegancka willa, luksusowy jacht, domek nad morzem i w grach to rozwi?zania oglnie dost?pne, z ktrych ch?tnie korzystaj? bogaci ludzie, ceni?cy modny, nierzadko ekstrawagancki styl i wszech obecn? wygod?. S? to ludzie z klas?, ktrym szczegln? rado?? sprawia obdarowywanie najbli?szych cennymi prezentami. Rado?? wynikaj?ca z otrzymania luksusowego prezentu jest cenniejsza ni? najlepsza lokata, a tym samym pozwala darczy?cy poczu? si? wyj?tkowo.

Wakacje w luksusowym hotelu, wygodny i elegancki samochd z prywatnym kierowc?, kosztowne stroje i pi?kna bi?uteria to tylko niektre rozwi?zania adresowane dla bogatych ludzi.

M??czy?ni cz?sto obdarowuj? ukochane kobiety drogocenn? bi?uteri?, nierzadko wykonywan? r?cznie, na konkretne zamwienie. Zachwycaj?cy swym pi?knem i perfekcj? drogocenny pier?cionek presti?owej marki INFINITY ITALIAN DESIGN to idealne po??czenie osiemnastokaratowego r?owego z?ota oraz czterystu sze??dziesi?ciu trzech pi?knych, ponadczasowych, l?ni?cych bogactwem diamentw wyko?czonych brylantowym szlifem. Pier?cionek to idealny prezent dla ?ony lub crki, ktry z pewno?ci? stanowi? b?dzie drogocenn? pami?tk?, przekazywan? z pokolenia na pokolenie. Luksusowy pier?cionek to idealny dodatek do eleganckiej, wytwornej sukni, zak?adanej na szczeglne okazje. L?ni?ce w s?o?cu brylanty nie tylko ?wiadcz? o zamo?no?ci i wielkim sercu obdarowuj?cego, ale tak?e dodaj? pewno?ci siebie, podnosz?c tym samym osobisty presti? i urod? kobiety. Wykorzystanie microsettingu, czyli r?czne osadzanie brylantw pod mikroskopem, umo?liwia wykonanie prawdziwego dzie?a sztuki, jedynego swoim rodzaju, pi?knego i niepowtarzalnego.

Pier?cionek doskonale prezentuje si? na zadbanych, eleganckich d?oniach. Ponadczasowe brylanty dodadz? blasku ka?dej kobiecie. Wa?na uroczysto??, organizowany w pi?knym pa?acu bal sylwestrowy, a nawet ?lub to idealna okazja, by zab?ysn?? stylem, bogactwem i presti?owym pi?knem ukrytym w brylantowych p?atkach.

red Magdalena Przyby?a.

Gdzie mo?emy go kupi? ? Po zalogowaniu link do sklepu.


Zamknij

Polecane firmy MOTORYZACJA

POLECAMY FIRMY.

  • Magic Phone Serwis i Sklep GSM

    dowiedz si? wi?cej

© 2010 - 2020 | Designed by: Mazehill & ZyjeSpox.com