Luksus, luksusowe samochody, najnowsze kolekcje - TylkoLuksus.pl

  • home
  • news
  • galeria
  • regulamin
  • newsletter
  • faq

Bi?uteria

Luksusowa bi?uteria od Cartiera

24 paĹşdziernika 2013

Wydaje si?, ?e bi?uteria to tylko ozdoba. Je?li jednak ogl?da si? ma?e, b?yszcz?ce arcydzie?a marki Cartier, to w b?yszcz?cych szlachetnych kamieniach mo?na dostrzec niespotykan? g??bi?. Ka?dy bi?uteryjny drobiazg jest elegancki, klasyczny, niepowtarzalny, urzekaj?cy i w dodatku wi??e si? z nim zazwyczaj wspania?a, s?odka lub gorzka historia.

 

Marka Cartier powsta?a w po?owie XIX stulecia, a na zakup tych wyj?tkowych klejnotów mog?a pozwoli? sobie wtedy tylko arystokracja. Po up?ywie niemal dwóch stuleci, marka wci?? postrzegana jest jako luksusowa, a w bi?uterii Cartier kochaj? si? tak samo koronowane g?owy, jak te? i gwiazdy kina. Ol?niewaj?ce naszyjniki od Cartiera nosi?a Elisabeth Taylor, urokiem klasycznych ozdób nie pogardzili te? Clark Gable oraz Rudolf Valentino, wspania?e diademy s? zazwyczaj ozdob? panien m?odych na królewskich ?lubach. Tiar? od Cartiera na g?owie mia?a te? Kate Middleton, kiedy ?lubowa?a ksi?ciu Williamowi mi?o?? na dobre i na z?e.

 

 

Bi?uteria Cartier jest ponadczasowa, nie ma w niej mowy o trendach, zmieniaj?cych si? modach. Ozdoby z ka?dej kolekcji bardzo szybko zyskuj? miano klasycznych, a wspania?y projekt dodaje tylko blasku szlachetnym kruszcom i kamieniom.

 

 

Wspania?e kolie od Cartiera ch?tnie wypo?yczaj? aktorki na ceremoni? rozdania Oscarów, jednak w ofercie marki znale?? mo?na te? wspania?e kolczyki, bransoletki, pier?cionki i obr?czki. W?ród ró?nych kolekcji marki znale?? mo?na wspania?e per?y oprawione w z?oto, podkre?lone przez diamenty i inne kamienie. Intryguj?ca jest równie? bransoletka z czarnych pere?, zapi?ta nietypowo na agrafk?.

 

 

Du?e wra?enie robi? pi?kne obr?czki oraz pier?cionki, wykonane z ?ó?tego i bia?ego z?ota, wysadzane diamentami. Chocia? w ofercie nie brakuje klasycznych pier?cionków z oczkiem, to jednak sporo jest te? o wiele bardziej oryginalnych okazów. Z pewno?ci? do takich zaliczaj? si? wspomniane ju? pier?cionki z per?ami, ale równie? i fantastyczne modele ze z?ot? orchide? i diamentami oraz pier?cionki z panter? wysadzane diamentami i szafirami.

 

 

Bi?uteryjnym dzie?em sztuki s? te? bransoletki od Cartiera. Tu równie? znale?? mo?na modele klasyczne, ale wra?enie robi te? bardziej egzotyczna bransoletka z onyksów i opali. Ró? i czer? oprawione w z?oto tworz? niepowtarzalny duet. Rami? mo?e te? ople?? niczym w?? pantera, poniewa? równie? i takie bransoletki w wielu wariantach znalaz?y si? w ofercie luksusowej marki Cartier.

 

 

Klasycznej bi?uterii chyba z niczym nie mo?na porówna?. Jest wyj?tkowa sama w sobie. Jej twórcy jednak w swoich projektach zdaj? si? te? na nowo tworzy? ?wiat przyrody. Od 1914 roku symbolem marki jest pantera, zwierz? symbolizuj?ce elegancj? i drapie?no??, zmys?owo??, bogactwo i w?adz?. Od lat motyw pantery pojawia si? na kolczykach, naszyjnikach, pier?cionkach, bransoletkach. W kolekcji flora i fauna mo?na jednak znale?? jeszcze innych przedstawicieli ?wiata przyrody: przepi?kne, delikatne i bardzo kobiece orchidee oraz wysadzane diamentami i szafirami sowy.

Patrz?c na te inspirowane natur? klejnoty trudno oceni?, kto stworzy? pi?kniejsze dzie?o: przyroda czy jubilerzy pracuj?cy dla marki Cartier.


Zamknij

Polecane firmy MOTORYZACJA

POLECAMY FIRMY.

  • Magic Phone Serwis i Sklep GSM

    dowiedz si? wi?cej

© 2010 - 2020 | Designed by: Mazehill & ZyjeSpox.com