Luksus, luksusowe samochody, najnowsze kolekcje - TylkoLuksus.pl

  • home
  • news
  • galeria
  • regulamin
  • newsletter
  • faq

finanse i biznes

Us?ugi bankowe

05 marca 2012

Czy wiesz, co ??czy najzamo?niejszych i najbardziej wymagaj?cych klientw na ca?ym ?wiecie? Zami?owanie do luksusu. W modzie, podr?ach, stylu ?ycia, ale tak?e... w bankowo?ci. Czym jest private banking? To szyte na miar? inwestycje w nieruchomo?ci, fundusze czy w sztuk?, indywidualna obs?uga, bezpiecze?stwo i presti? odczuwalne na ka?dym kroku... Private Banker, ktry na miar? najlepszych kilkusetletnich tradycji bankowo?ci nie tylko zarz?dza rodzinnym maj?tkiem, ale te? staje si? powiernikiem oraz biznesowym doradc?.I w ko?cu Concierge, ktry niczym osobisty asystent, spe?ni wszystkie, nawet najbardziej wyrafinowane zadania, by zadba? o Twoje wymarzone wakacje i realizacj? pasji. Czy taki luksus jest dost?pny w Polsce?

 

08 czerwca 2011

Nie ka?dy mo?e zosta? posiadaczem karty American Express. Jest ona przeznaczona tylko dla tych osb, ktre w ci?gu roku wydaj? nie mniej ni? 250 tysi?cy dolarw. W dodatku z tytu?u posiadania karty American Express nale?y ui?ci? coroczn? op?at? w wysoko?ci 2 500 dolarw. Oczywi?cie 250 tysi?cy dolarw to minimum, a przecie? posiadacze tej ekskluzywnej karty wydaj? o wiele wi?cej.

 

Polcemy naasze us?ugi i napraw? zbitej szybki w telefonie

Serwis i Sklep GSM

Magic Phone Sebastian Sok?

ul. Tu?ycka 2 Warszawa

© 2010 - 2020 | Designed by: Mazehill & ZyjeSpox.com