Luksus, luksusowe samochody, najnowsze kolekcje - TylkoLuksus.pl

  • home
  • news
  • galeria
  • regulamin
  • newsletter
  • faq

finanse i biznes

Us?ugi Concierge - luksus od Noble Bank.

05 marca 2012

Czy wiesz, co ??czy najzamo?niejszych i najbardziej wymagaj?cych klientów na ca?ym ?wiecie? Zami?owanie do luksusu. W modzie, podró?ach, stylu ?ycia, ale tak?e... w bankowo?ci. Czym jest private banking? To szyte na miar? inwestycje w nieruchomo?ci, fundusze czy w sztuk?, indywidualna obs?uga, bezpiecze?stwo i presti? odczuwalne na ka?dym kroku... Private Banker, który na miar? najlepszych kilkusetletnich tradycji bankowo?ci nie tylko zarz?dza rodzinnym maj?tkiem, ale te? staje si? powiernikiem oraz biznesowym doradc?.I w ko?cu Concierge, który niczym osobisty asystent, spe?ni wszystkie, nawet najbardziej wyrafinowane zadania, by zadba? o Twoje wymarzone wakacje i realizacj? pasji. Czy taki luksus jest dost?pny w Polsce?

 

 

Tak, i ma swoich mi?o?ników. Poznaj Noble Bank – nr 1 na rynku private bankingu w Polsce, a tak?e Noble Concierge – jego karta cz?onkowska uczyni Ci? cz?onkiem klubu, w którym marzenia si? spe?niaj?.

 

 

Karta Noble Concierge – luksus na miar? naszych czasów

 

Noble Concierge to znacznie wi?cej ni? prywatny asystent, to luksus szyty na miar? naszych czasów. Kluczem do wyj?tkowego klubu szcz??liwców, którzy mog? z niego skorzysta?, jest specjalna karta Noble Concierge. Karta przyznawana jest nieodp?atnie wybranym klientom Noble Banku, ale mo?na j? zdoby? tak?e w ofercie otwartej - dost?pna jest za op?at? 6 tysi?cy z?otych rocznie, przy czym nie ma ogranicze? co do cz?stotliwo?ci czy zakresu jej u?ytkowania. Wyj?tkowa karta „klucz“, poza zapewnianiem pomocy konsultanta Concierge ma dodatkowe zalety – uprawnia do specjalnego traktowania w najlepszych restauracjach, klubach i ró?nego rodzaju najmodniejszych miejscach w kraju


Zamknij

POLECAMY FIRMY.

  • Magic Phone Serwis i Sklep GSM

    dowiedz si? wi?cej

© 2010 - 2020 | Designed by: Mazehill & ZyjeSpox.com