Luksus, luksusowe samochody, najnowsze kolekcje - TylkoLuksus.pl

  • home
  • news
  • galeria
  • regulamin
  • newsletter
  • faq

finanse i biznes

Us?ugi Concierge - luksus od Noble Bank.

05 marca 2012

Czy wiesz, co ??czy najzamo?niejszych i najbardziej wymagaj?cych klient體 na ca?ym ?wiecie? Zami?owanie do luksusu. W modzie, podr?ach, stylu ?ycia, ale tak?e... w bankowo?ci. Czym jest private banking? To szyte na miar? inwestycje w nieruchomo?ci, fundusze czy w sztuk?, indywidualna obs?uga, bezpiecze?stwo i presti? odczuwalne na ka?dym kroku... Private Banker, kt髍y na miar? najlepszych kilkusetletnich tradycji bankowo?ci nie tylko zarz?dza rodzinnym maj?tkiem, ale te? staje si? powiernikiem oraz biznesowym doradc?.I w ko?cu Concierge, kt髍y niczym osobisty asystent, spe?ni wszystkie, nawet najbardziej wyrafinowane zadania, by zadba? o Twoje wymarzone wakacje i realizacj? pasji. Czy taki luksus jest dost?pny w Polsce?

Tak, i ma swoich mi?o?nik體. Poznaj Noble Bank nr 1 na rynku private bankingu w Polsce, a tak?e Noble Concierge jego karta cz?onkowska uczyni Ci? cz?onkiem klubu, w kt髍ym marzenia si? spe?niaj?.

Karta Noble Concierge luksus na miar? naszych czas體

Noble Concierge to znacznie wi?cej ni? prywatny asystent, to luksus szyty na miar? naszych czas體. Kluczem do wyj?tkowego klubu szcz??liwc體, kt髍zy mog? z爊iego skorzysta?, jest specjalna karta Noble Concierge. Karta przyznawana jest nieodp?atnie wybranym klientom Noble Banku, ale mo?na j? zdoby? tak?e w ofercie otwartej - dost?pna jest za op?at? 6 tysi?cy z?otych rocznie, przy czym nie ma ogranicze? co do cz?stotliwo?ci czy zakresu jej u?ytkowania. Wyj?tkowa karta 刱lucz, poza zapewnianiem pomocy konsultanta Concierge ma dodatkowe zalety uprawnia do specjalnego traktowania w najlepszych restauracjach, klubach i r?nego rodzaju najmodniejszych miejscach w kraju


Zamknij

POLECAMY FIRMY.

  • Magic Phone Serwis i Sklep GSM

    dowiedz si? wi?cej

© 2010 - 2020 | Designed by: Mazehill & ZyjeSpox.com