Luksus, luksusowe samochody, najnowsze kolekcje - TylkoLuksus.pl

  • home
  • news
  • galeria
  • regulamin
  • newsletter
  • faq

Jedzenie i alkohol

25 września 2012

Ju? dziesi?tki lat temu intelektualna elita przy whisky i cygarach mia?a zwyczaj dyskutowa? o gospodarce, polityce i finansach. W erze globalizacji i nowoczesnych technologii niewiele zmieni?o si? pod tym wzgl?dem. Wci?? wa?ne inwestycje przypiecz?towa? powinien u?cisk d?oni, a istotne wydarzenia w ?wiecie biznesu powinny mie? odpowiedni? opraw?. W?a?nie takie idealne, biznesowe warunki zapewnia Klub Polskiej Rady Biznesu.

Dzia?a on od 1997 roku i swoj? siedzib? ma w Pa?acu Soba?skich przy Alejach Ujazdowskich w Warszawie. Obiekt zosta? odrestaurowany przez firm? Wejchert Investment tak, ?eby stwarza? najlepsze warunki dla oficjalnych i bardziej kameralnych spotka? biznesowych. Na przedsi?biorców czekaj? sale konferencyjne, znakomita restauracja oraz bar, a go?cie liczy? mog? na profesjonaln? i dyskretn? obs?ug?.

 

Chocia? o cz?onkostwo w tym presti?owym klubie ubiega? mo?e si? tylko elita polskiego i mi?dzynarodowego biznesu, to jednak smak wielkiego ?wiata i to dos?ownie poczu? mo?e dzi? ka?dy. Od wrze?nia 2009 roku znajduj?ca si? w Pa?acu Soba?skich g?ówna restauracja Amber Room jest dost?pna dla wszystkich zainteresowanych. Mo?na w niej skosztowa? polskich specja?ów oraz wyrafinowanych da? z kuchni ?wiatowej. Tym bardziej warto, ?e Amber Room jest jedn? z dwóch restauracji w Polsce, która jest rekomendowana przez przewodnik Michelin.

W?ród go?ci szczególnie popularne s? biznes lunch, 7-daniowe menu degustacyjne oraz catering zewn?trzny, który mo?na zamawia? na kameralne imprezy. Restauracja ch?tnie organizuje te? imprezy okoliczno?ciowe, przyj?cia, spotkania biznesowe, konferencje i nawet wesela, oddaj?c do dyspozycji go?ci g?ówn? sal? restauracyjn? oraz taras i pa?acowy ogród.

 

 

Dalsze informacje o klubie i restauracji znale?? mo?na na stronie: http://www.kprb.pl/.


Zamknij

Polecane firmy MOTORYZACJA

POLECAMY FIRMY.

  • Magic Phone Serwis i Sklep GSM

    dowiedz si? wi?cej

© 2010 - 2020 | Designed by: Mazehill & ZyjeSpox.com