Luksus, luksusowe samochody, najnowsze kolekcje - TylkoLuksus.pl

  • home
  • news
  • galeria
  • regulamin
  • newsletter
  • faq

Jedzenie i alkohol

Luksusowe restauracje ?wiata

30 marca 2014

Pierwsza randka, wa?ne spotkanie biznesowe, impreza rodzinna, ka?de z tych wydarze? potrzebuje wyj?tkowej oprawy. O t? akurat naj?atwiej w du?ych miastach. Redakcja Tylkoluksus.pl podpowiada, gdzie zatrzyma? si? w Londynie. Spo?rd tysi?cy miejsc wybrali?my 5, ktre przypadn? do gustu tradycjonalistom, smakoszom i jednocze?nie mi?o?nikom luksusowego stylu glamour.

 
14 marca 2013

Wyj?tkowe okazje trzeba zawsze odpowiednio uczci?. Idealnym do tego miejscem za? jest zawsze stylowa restauracja. Obiektw tego typu stale przybywa, jednak najlepsze s? te z nich, ktre swoim go?ciom oferuj? dobre jedzenie i stylow? opraw?. W?a?nie takim miejscem jest Czarcia ?apa. Ta ekskluzywna restauracja znajduje si? w zabytkowej kamienicy w centrum Lublina, niedaleko Bramy Krakowskiej. Budynek efektownie wygl?da nie tylko od zewn?trznej strony. Bogato zdobione wn?trza i efektowne freski z diabelskimi motywami stwarzaj? idealn? opraw? do biznesowych spotka?, bankietw, imprez rodzinnych i romantycznych randek.

 

25 września 2012

Ju? dziesi?tki lat temu intelektualna elita przy whisky i cygarach mia?a zwyczaj dyskutowa? o gospodarce, polityce i finansach. W erze globalizacji i nowoczesnych technologii niewiele zmieni?o si? pod tym wzgl?dem. Wci?? wa?ne inwestycje przypiecz?towa? powinien u?cisk d?oni, a istotne wydarzenia w ?wiecie biznesu powinny mie? odpowiedni? opraw?. W?a?nie takie idealne, biznesowe warunki zapewnia Klub Polskiej Rady Biznesu.

 
19 listopada 2011

Niecodzienne pomys?y kojarz? si? nam g?wnie z Azj?. I w?a?nie tak jest w przypadku wyj?tkowego Whampoa Garden, znajduj?cego si? w Hongkongu. Jego ekscentryczno?? polega na wykorzystaniu powierzchni du?ego statku wycieczkowego, zape?niaj?c go luksusowymi restauracjami i centrum handlowym (??cznie 12 obiektw). Efekt jaki zosta? uzyskany, czyli olbrzymi, bia?y i elegancki prom zaparkowany w ?rodku miasta, jest imponuj?cy. Chiny znane s? ze swojego umi?owania do przepychu, nie przejmowania si? kosztami podczas urz?dzania eleganckich miejsc i wyj?tkowej sympatii do robienia du?ego wra?enia na go?ciach.

 

Polcemy naasze us?ugi i napraw? zbitej szybki w telefonie

Serwis i Sklep GSM

Magic Phone Sebastian Sok?

ul. Tu?ycka 2 Warszawa

© 2010 - 2020 | Designed by: Mazehill & ZyjeSpox.com