Luksus, luksusowe samochody, najnowsze kolekcje - TylkoLuksus.pl

  • home
  • news
  • galeria
  • regulamin
  • newsletter
  • faq

Jedzenie i alkohol

Restauracja Dom Polski - wyj?tkowo luksusowa

23 października 2011

Restauracja Dom Polski na Saskiej K?pie doskonale odzwierciedla klimat i temperament narodowy. Mie?ci si? w pi?knym du?ym domu z funkcjonuj?cym w sezonie letnim zacisznym ogrodem. Ta luksusowa restauracja zachwyca pi?knem, wy?mienit? kuchni? i dbaniem o szczeg?y.Kuchnia typowo polska ale ju? lekka odt?uszczona: du?o ryb, dziczyzny i drobiu. Panuj?ca tu atmosfera, doskona?y styl i elegancja zaspokoi najbardziej wybredne gusta. Restauracja jest w?a?ciwie ambasadorem we w?asnym kraju. Karta menu sk?ada si? z r?norodnych da? dost?pnych przez ca?y rok. Suplementem karty da? jest wk?adka Cztery pory roku, charakteryzuj?ca si? przynale?no?ci? da? do okre?lonego sezonu. Kuchnia jest lekka i odt?uszczona. Specjalno?ci? restauracji jest pier? z dzikiej kaczki.
Wn?trza Domu Polskiego zosta?y tak zaprojektowane, by ka?dy odwiedzaj?cy mg? poczu? ich niepowtarzalny klimat i polski charakter tego miejsca.Wizytwk? restauracji jest oran?eria.Go??mi Domu Polskiego s? zarwno mieszka?cy Warszawy jak i obcokrajowcy, znani politycy, premierzy, prezydenci, ?wiatowej s?awy aktorzy, gwiazdy show biznesu, znani sportowcy, tury?ci - jednym s?owem ka?dy.

Naszym zdaniem jak i wieli wielu innych go?ci restauracji Dom Polski jest jedna z najbardziej kameralnych i wybornych restauracji.

Kontakt
Adres
Adres
Kontakt
Joomla Extensions
by JoomSimple

Restauracja Dom Polski ul.Francuska 11, 03 - 906 Warszawa Telefon: +48 226 162 432


Zamknij

POLECAMY FIRMY.

  • Magic Phone Serwis i Sklep GSM

    dowiedz si? wi?cej

© 2010 - 2020 | Designed by: Mazehill & ZyjeSpox.com