Luksus, luksusowe samochody, najnowsze kolekcje - TylkoLuksus.pl

  • home
  • news
  • galeria
  • regulamin
  • newsletter
  • faq

Jedzenie i alkohol

Whampoa Garden, Hongkong

19 listopada 2011

Niecodzienne pomys?y kojarz? si? nam g?體nie z Azj?. I w?a?nie tak jest w przypadku wyj?tkowego Whampoa Garden, znajduj?cego si? w Hongkongu. Jego ekscentryczno?? polega na wykorzystaniu powierzchni du?ego statku wycieczkowego, zape?niaj?c go luksusowymi restauracjami i centrum handlowym (??cznie 12 obiekt體). Efekt jaki zosta? uzyskany, czyli olbrzymi, bia?y i elegancki prom 剒aparkowany w ?rodku miasta, jest imponuj?cy. Chiny znane s? ze swojego umi?owania do przepychu, nie przejmowania si? kosztami podczas urz?dzania eleganckich miejsc i wyj?tkowej sympatii do robienia du?ego wra?enia na go?ciach.

Dlatego, je?li kiedykolwiek postawimy Chiny w naszych planach wyjazdowych, powinni?my skorzysta? z okazji i zobaczy? Whampoa Garden. Aby rzeczywi?cie poczu? atmosfer? niezwyk?o?ci, trzeba r體nie? zje?? co? w jednej z luksusowych restauracji, kt髍e s?u?? nam swoj? go?cin?. Na zach?t? podkre?l?, ?e zostaniemy tam przyj?ci z zachowaniem prawdziwej chi?skiej etykiety, kt髍a s?ynie na ca?ym ?wicie z wyj?tkowego szacunku okazywanego go?ciom.

Chi?skie jedzenie, samo w sobie potrafi by? egzotyczne, dlatego dodatkowo spo?ywanie go w tak wykwintnym miejscu przynosi nam i?cie cesarskie skojarzenia. Kiedy ju? zjemy i napijemy si? do syta, 體 statek pasa?erski oferuje nam oddanie si? relaksowi na tarasie widokowym, z kt髍ego rozpo?ciera si? wyszukany widok na panoram? miasta. Po odpoczynku jeste?my zaproszeni do ekskluzywnych zakup體, poniewa? na statku znajduje si? ogromne centrum handlowe, specjalizuj?ce si? w produktach luksusowych.

Ju? sam pomys? wybudowania w ?rodku miasta centrum zape?nionego sklepami i restauracjami, na wierny kszta?t ogromnego promu pasa?erskiego jest dowodem na rozmach, jaki towarzyszy? tej idei od samego pocz?tku. W Polsce nigdzie nie u?wiadczymy tak porywaj?cego i zarazem ekskluzywnego miejsca.

Whampoa Garden to ?wietny pomys? na oryginalne sp?dzenie rocznicy ?lubu czy uczczenie urodzin wa?nej dla nas osoby. Jest to bowiem wyj?tkowo harmonijne po??czenie luksusu, egzotyki i n?c?cej abstrakcyjno?ci. Chiny s?yn? ze skrajno?ci: biedy oraz przepychu. Statek Whampoa Garden jest dobrym symbolem drugiej z wymienionych cech charakterystycznych.

Nie ma sensu si? zastanawia?, tylko skorzysta? z mo?liwo?ci jakie daje nam Hongkong i rozgo?ci? si? w Whampoa Garden.

red: Agnieszka Gzubicka


Zamknij

POLECAMY FIRMY.

  • Magic Phone Serwis i Sklep GSM

    dowiedz si? wi?cej

© 2010 - 2020 | Designed by: Mazehill & ZyjeSpox.com