Luksus, luksusowe samochody, najnowsze kolekcje - TylkoLuksus.pl

  • home
  • news
  • galeria
  • regulamin
  • newsletter
  • faq

Jedzenie i alkohol

Luksusowe restauracje i kawiarnie w Londynie

30 marca 2014

Pierwsza randka, wa?ne spotkanie biznesowe, impreza rodzinna, ka?de z tych wydarze? potrzebuje wyj?tkowej oprawy. O t? akurat naj?atwiej w du?ych miastach. Redakcja Tylkoluksus.pl podpowiada, gdzie zatrzyma? si? w Londynie.  Spo?ród tysi?cy miejsc wybrali?my 5, które przypadn? do gustu tradycjonalistom, smakoszom i jednocze?nie mi?o?nikom luksusowego stylu glamour.

 

Intryguj?cym miejscem jest The Wolseley przy Piccadilly 160. Imponuj?cy budynek z ?ukami, filarami, elementami orientalnymi powsta? w latach 20. ubieg?ego stulecia i pocz?tkowo s?u?y? za co? w rodzaju salonu samochodowego. Restauracja serwuj?ca ?niadania, lunche, obiady i kolacje dzia?a tu od 2003 roku. Na specjalnych go?ci w The Wolseley czeka równie? dodatkowa sala na 14 osób, ukryta przed wzrokiem pozosta?ych go?ci, klimatyczna i pi?knie urz?dzona, idealna na kameralne przyj?cia. The Wolseley to równie? sklepik z firmowymi produktami. Na pami?tk? mo?na kupi? tu wy?mienit? herbat? angielsk?, kaw?, alkohole, a nawet stylowe kawiarki.

 

 

Wszystkie osoby, które poszukuj? bardziej romantycznej oprawy, powinny zainteresowa? si? Petersham Nurseries przy Church Lane. W tym miejscu wszystko jest swojskie i klimatyczne w pe?nym tego s?owa znaczeniu. Przede wszystkim stoliki ustawione s? w ogrodach, w?ród drzew, krzewów, kwiatów, a to niezwyk?e miejsce zmienia si? wraz z porami roku. Inaczej jest tu wiosn?, inaczej latem, inaczej jesieni?, a jeszcze inaczej zim?... Ju? sama ta oprawa zach?ca do odwiedzin, jednak zalet? Petersham Nurseries jest równie? wyj?tkowe menu. Zamówi? tu mo?na pyszn? kaw?, herbat?, wy?mienite wino i przede wszystkim przepyszne domowe ciasta. Ta kawiarnia to wr?cz wymarzone miejsce dla prawdziwych smakoszy i pielgrzymów.

 


Ciekawym miejscem jest równie? Bar Boulud, który s?usznie kojarzy? si? mo?e z Nowym Jorkiem. Londy?ska restauracja znajduje si? przy Knightsbridge 66 i równie? serwuje wszystkie specja?y znane zza oceanu. Zamówi? tu mo?na wspania?e burgery, pyszne szynki, steki, ciasta, których smak jeszcze bardziej podkre?la wy?mienite wino. Przy tym wszystkim Bar Boulud to wyj?tkowo klimatyczne miejsce, a o wystrój zadba? Adam Tihany, projektuj?c fantazyjne sufity i roz?wietlaj?c wn?trza.

 

 

B?d?c w Londynie, warto wst?pi? te? do Nobu Berkeley przy Berkeley Street 15. Miejsce mo?e pochwali? si? gwiazdk? Michelina, znane jest z wyj?tkowo dobrego i wyj?tkowo drogiego jedzenia. Menu jest urozmaicone, a co? dla siebie znajd? tu smakosze spod ka?dej szeroko?ci geograficznej, tak samo z Los Angeles, jak i z Tokio. Nobu Berkeley to obecnie jedno z najmodniejszych miejsc w ca?ym Londynie. Obiekt jest dwupoziomowy, drinki i kolacje serwowane s? na dole, w górnej cz??ci z powodzeniem zmie?ci si? 200 osób, a go?ci dodatkowo kusi jeszcze dzia?aj?cy tam bar sushi.

 

 

Uroczym miejsce jest równie? Mark's Bar przy Brewer Street 66-70. Wyj?tkowych wra?e? dostarczaj? tu ju? same wn?trza. Efektowne kanapy, sto?y bilardowe, starannie dopracowane detale i stonowana kolorystyka sprawiaj?, ?e w Mark's Bar mo?na poczu? si? wyj?tkowo. W menu lokalu znale?? mo?na przede wszystkim wyj?tkowo d?ug? list? wy?mienitych alkoholi, ale i wyszukanych da?, które doceniaj? nie tylko smakosze.

 

 

Stolik w ka?dym z tych lokali najlepiej jest rezerwowa? z wyprzedzeniem, równie? przez internet i zaplanowa? wyj?tkow? podró? nie tylko do ?wiata smaków i aromatów.


Zamknij

POLECAMY FIRMY.

  • Magic Phone Serwis i Sklep GSM

    dowiedz si? wi?cej

© 2010 - 2020 | Designed by: Mazehill & ZyjeSpox.com