Luksus, luksusowe samochody, najnowsze kolekcje - TylkoLuksus.pl

  • home
  • news
  • galeria
  • regulamin
  • newsletter
  • faq

kultura i sztuka

Luksus w kulturze i sztuce | TylkoLuksus.pl

sekcja Finanse i biznes

05 marca 2012

Czy wiesz, co ??czy najzamo?niejszych i najbardziej wymagaj?cych klientw na ca?ym ?wiecie? Zami?owanie do luksusu. W modzie, podr?ach, stylu ?ycia, ale tak?e... w bankowo?ci. Czym jest private banking? To szyte na miar? inwestycje w nieruchomo?ci, fundusze czy w sztuk?, indywidualna obs?uga, bezpiecze?stwo i presti? odczuwalne na ka?dym kroku... Private Banker, ktry na miar? najlepszych kilkusetletnich tradycji bankowo?ci nie tylko zarz?dza ro...

  Zamknij
16 października 2011

Firma Jaguar Polska nawi?za?a wsp?prac? z MultiBankiem oraz BRE Leasingiem. Dzi?ki temu stworzona zosta?a linia produktw finansowych: Leasing 104,5% oraz Kredyt 50/50 na zakup Jaguara XF MY12.

...
  Zamknij

08 czerwca 2011

Nie ka?dy mo?e zosta? posiadaczem karty American Express. Jest ona przeznaczona tylko dla tych osb, ktre w ci?gu roku wydaj? nie mniej ni? 250 tysi?cy dolarw. W dodatku z tytu?u posiadania karty American Express nale?y ui?ci? coroczn? op?at? w wysoko?ci 2 500 dolarw. Oczywi?cie 250 ty...

  Zamknij

© 2010 - 2020 | Designed by: Mazehill & ZyjeSpox.com