Luksus, luksusowe samochody, najnowsze kolekcje - TylkoLuksus.pl

  • home
  • news
  • galeria
  • regulamin
  • newsletter
  • faq

Moda i styl

Moda m?ska od Dalvey

13 marca 2012

Za?o?ona w 1897 roku marka Dalvey zaczyna?a od produkcji… kobz. Dzi? jest uznan? mi?dzynarodow? firm?, specjalizuj?c? si? w produkcji najwy?szej jako?ci akcesoriów dla m??czyzn.

Propozycje marki Dalvey skierowane s? do niezale?nych m??czyzn, posiadaj?cych w?asny styl. Firma stawia na po??czenie elegancji i funkcjonalno?ci, które – wed?ug twórców – dawno znikn??y z mody. Dalvey chce wyposa?y? m??czyzn w przybory, które s? im potrzebne, ale i takie, które zwracaj? uwag? klas? i stylem.

 

Co w asortymencie?

Luksusowe koszule, jedwabne krawaty, spinki do mankietów i akcesoria godne prawdziwych biznesmanów.

Zacz??o si? od sygnowanej mark? Dalvey piersiówki ze stali nierdzewnej. Elegancki, polerowany na wysoki po?ysk przedmiot sta? si? ikon?, na której zacz?to budowa? przysz?? strategi? firmy.

Marka Dalvey zak?ada, ?e na klas? m??czyzny sk?adaj? si? konkretne elementy ubrania.

 

 

Koszule firmy s? wykonane z wyj?tkowych materia?ów, które idealnie dopasowuj? si? do sylwetki. W projektach liczy si? wyko?czenie – subtelne i eleganckie. Koszule Dalvey  produkowane s? z bawe?ny typu Giza i Pima,  plecionej zale?nie od wymaga? projektu – od bogatych nicielnic, przez klasyczn? jode?k? a? do jedwabnej popeliny. Cech? charakterystyczn? jest stosowanie jednoig?owego ?ciegu, który zazwyczaj pomijany jest w procesach nowoczesnej, masowej produkcji.

Centraln? kategori? marki Dalvey s? spinki do mankietów. Wed?ug projektantów najwa?niejsze s? akcenty. Dlatego te? spinki do mankietów s? starannie zaprojektowane i wyko?czone polerowan? stal? nierdzewn?. Atrakcyjn? cech? tych produktów jest te? „Guilloche” – drobne, starannie emaliowane wzory, dodaj?ce spinkom klasy i stylu.

Jedwabne krawaty Dalvey wykonane s? ca?kowicie r?cznie. Marka proponuje cztery wzory,  wykonane w ca?o?ci z jednego kawa?ka materia?u. Krawaty sk?adane s? siedem razu, co daje elegancki efekt.

http://www.dalvey.com/

 

 

 


Zamknij

Polecane firmy MOTORYZACJA

POLECAMY FIRMY.

  • Magic Phone Serwis i Sklep GSM

    dowiedz si? wi?cej

© 2010 - 2020 | Designed by: Mazehill & ZyjeSpox.com