Luksus, luksusowe samochody, najnowsze kolekcje - TylkoLuksus.pl

  • home
  • news
  • galeria
  • regulamin
  • newsletter
  • faq

Moda i styl

Gap - Wielkie otwarcie pierwszego salonu w Polsce

04 pa藕dziernika 2011

Doczekali?my si?! Ju? 20 pa?dziernika, w warszawskim centrum handlowym Arkadia, odb?dzie si? uroczyste otwarcie pierwszego w Polsce salonu ameryka?skiej firmy Gap. Niezale?nie od tego czy czytaj?c ten artyku? ju? jeste? fanem tej marki, czy dopiero j? poznajesz musisz tam by? !

Firma Gap zdobywa do?wiadczenie w bran?y odzie?owej od 1969 roku, kiedy to Donald i Doris Fisher postanowili rozpocz?? i w szybkim czasie dobrze rozkr?ci? swoj? dzia?alno??. Lata praktyki podparte doskona?ym wyczuciem popytu zaprocentowa?y ogromnym zaufaniem, jakim cieszy si? Gap zar體no w rodzimych Stanach Zjednoczonych, a tak?e w Europie.

W Warszawie, jak przysta?o na giganta, salon zajmie niebagateln? powierzchni? powy?ej 1 tysi?ca m2. Sklep oferowa? b?dzie linie Gap przeznaczone dla kobiet i m??czyzn, a tak?e GapKids i baby Gap. Na pocz?tek, zostanie tam zaprezentowana kolekcja na jesie? i zim? 2011/2012, kt髍a jest sp骿na z ca?? modow? histori? Gap i z pewno?ci? jest to jej du?y atut. Podstaw?, jak zawsze, stanowi? nie?miertelne i ponadczasowe T-shirty, koszule czy jeansy, jako baza do stworzenia ciekawych stylizacji. Wszystkie elementy stroju wykonane s?
z najwy?sz? dba?o?ci? i sprostaj? wymaganiom nawet najbardziej wybrednych perfekcjonist體. Wprowadzaj?ce pozytywne zamieszanie i wytyczaj?ce nowe tendencje w stylowych szeregach jest u?ycie ciekawych barw, odwa?ne ??czenia kolor體, tkanin, a tak?e styl體. W kolekcji odnajdziemy na przyk?ad zielone, niezobowi?zuj?ce rurki, ale i eleganckie, czarne dzwony. Fantastyczna w ubraniach Gap jest mo?liwo?? dowolnego ich miksowania, co daje pole do popisu ograniczone tylko nasz? wyobra?ni?.

Marka Gap dos?ownie zjad?a z?by na wyszukiwaniu nowych trend體, zaspakajaniu modowych potrzeb i utrzymywaniu wysokiej jako?ci swoich produkt體, st?d te? mo?na jej wr?y?, ?e i u nas zostanie bardzo entuzjastycznie przyj?ta.


Zamknij

Polecane firmy MOTORYZACJA

POLECAMY FIRMY.

  • Magic Phone Serwis i Sklep GSM

    dowiedz si? wi?cej

© 2010 - 2020 | Designed by: Mazehill & ZyjeSpox.com