Luksus, luksusowe samochody, najnowsze kolekcje - TylkoLuksus.pl

  • home
  • news
  • galeria
  • regulamin
  • newsletter
  • faq

Moda i styl

11 paĹşdziernika 2011

Niesamowit? jest si?a, z jak? s?ynny monogram dzia?a na nasz? wyobra?ni?, podsuwaj?c skojarzenia z produktami luksusowymi, eleganckimi, ale dla wielu z nas – nieosi?galnymi. Perfekcyjny wizerunek firmy ma swoje prze?o?enie w kosztowno?ci oferowanych produktów. Trzeba jednak przyzna?, i? jest to dzia?anie uzasadnione - Marka Louis Vuitton od lat rzetelnie pracuje na swoj? pozycj?.

 

Najlepszym dowodem na to jest ogromne grono wielbicieli, mi?o?niczek, które s? w stanie po?wieci? wszystkie pieni?dze na wymarzona torb?, czy wreszcie gwiazdy ?wiatowego formatu dumnie pokazuj?ce swoje poka?ne, prywatne zbiory sygnowane presti?owym logo. Przyk?adów nie trzeba daleko szuka?, bo zagl?daj?c na oficjaln? stron? internetow? Louis Vuitton, zostaniemy powitani przez Angelin? Jolie relacjonuj?c? swoj? podró? do Kambod?y. Mo?na te? podpatrywa? ojczyste klimaty - na jednej z bran?owych imprez pojawi?a si? Katarzyna Zieli?ska dzier??c w d?oni kuferek z biegn?cym przez ?rodek czerwonym paskiem, na którym umieszczono inicja?y w?a?cicielki.

 

Louis Vuitton, czegokolwiek si? nie dotknie, wszystko zamienia w z?oto. W salonach prezentowane s? przede wszystkim torby, walizki, portfele, buty i ubrania, ale dost?pne s? równie? terminarze, paski, szale, krawaty, czapki, okulary, d?ugopisy, zegarki, bi?uteria, a tak?e breloczki. Najnowsze dziecko marki, z pierwszym pa?dziernika pojawi?o si? w ksi?garniach. Wydawnictwo Architecture & Interior poprzez zdj?cia, szkice i plany, przybli?a zainteresowanym najlepsze pod wzgl?dem wystroju, elementów konstrukcji czy rozwi?zania architektonicznego, wn?trza salonów Louis Vuitton.

 

Kolekcja toreb na jesie? i zim? 2011/2012 to uk?on stron? szykownego stylu retro. Pi?kne torby w dogodnych rozmiarach cechuje klasa, elegancja i oczywi?cie znany ca?emu ?wiatu, nieco od?wie?ony znak LV. Lockit Clutch, poprzez swój uniwersalny wygl?d, cudownie uzupe?ni garderob? i b?dzie s?u?y?a na ró?ne okazje. Uszyta z matowej, koziej skóry torba jest wystarczaj?co pakowna i bardzo wygodna do codziennego u?ytku.

 

 

 

 

 

 

Lockit BB jest troch? mniejsza, przez co por?czniejsza dla kobiet preferuj?cych torebki w nieco skromniejszym formacie. Przestronno?? to zaleta torby Lockit. Wymiary 36 x 40 x 17 cm pozwol? mie? przy sobie wszystkie, niezb?dne drobiazgi, z którymi kobiecie tak ci??ko si? rozsta?.

 

 

Model Lockit Voyage stanowi ?wietne rozwi?zanie w podró?y. Du?a, pojemna torba rozmiarami 60 x 56 x 22 przypomina niezwykle gustown? walizk?. Cena modelu wynosi odpowiednio 2,420 USD, 1,560 USD, 3,050 USD i 5,000 USD.

 

 

 

 

Nale?y pami?ta?, ?e warto?? toreb z pewno?ci? podwy?sza fakt, i? s? one wykonywane r?cznie.

 

 

 


Zamknij

Polecane firmy MOTORYZACJA

POLECAMY FIRMY.

  • Magic Phone Serwis i Sklep GSM

    dowiedz si? wi?cej

© 2010 - 2020 | Designed by: Mazehill & ZyjeSpox.com