Luksus, luksusowe samochody, najnowsze kolekcje - TylkoLuksus.pl

  • home
  • news
  • galeria
  • regulamin
  • newsletter
  • faq

Moda i styl

11 grudnia 2011

Najnowsza kolekcja domu mody La Mania, stworzonego przez symbol luksusu i bogactwa Joann? Przytakiewicz (prywatnie partnerk? Jana Kulczyka) oraz Magdalen? Butrym, inspirowana jest s?ynnym filmem Luca Bessona „Pi?ty element”. W odwo?aniu do owego wielkiego kinematograficznego dzie?a, dosta?a ona nazw? „4 element”.

 

Dawno min??y ju? czasy, kiedy zamo?no?? podkre?la?o si? obfito?ci? i mnogo?ci? elementów oraz dodatków. Ostatnio symbolem luksusu i stylu jest szykowna elegancja, oparta na smacznym minimalizmie. Mo?na go jednak aran?owa? w dowolny sposób, nie ujmuj?c mu g?adko?ci. Wykorzysta?a to marka La Mania, manifestuj?c przekonanie, ?e przysz?o?? to pozorna prostota. Kreacje z najnowszej kolekcji „Wiosna/Lato 2012” to asymetryczne garnitury, kwieciste suknie oraz spektakularne, b?yszcz?ce si? niczym droga mleczna z?ote stroje. Przysz?o?? to równie? podbój kosmosu, który jest tu oczywistym motywem.

Jak na minimalizm przysta?o, wszystkie stroje – oprócz kwiecistych, zwiewnych, stricte wiosennych sukienek – utrzymane s? w konsekwentnych kolorach, w?ród których dominuje czer?, biel, szaro??, kilka ?ywszych pastelowych odcieni i spektakularnie mieni?ce si? z?oto.

Mimo wra?enia jednolito?ci, La Mania stworzy?a kolekcj? niezwykle zró?nicowan?. Owa ró?norodno?? odznacza si? przede wszystkim w krojach. Elegancka kobieta znajdzie w niej zarówno suknie wieczorowe, stworzone do tego, by dos?ownie o?lepi? innych go?ci przepychem, jak i oryginalne stroje codzienne – na spacer (proste, lecz wyj?tkowo imponuj?ce, krótkie sukienki), do pracy (wykwintne garnitury, zarówno skrojone niesymetrycznie, jak i odznaczaj?ce si? idealnie prost? lini?, uzupe?nione ?nie?nobia?ymi elementami) czy na zakupy (ciekawe, krótkie spódniczki dopasowane do ekstremalnie wygodnych i zarazem szykownych kurteczek).

Oprócz ?licznych sukienek, nawi?zuj?cych nie tylko do wizji przysz?o?ci i filmu „Pi?ty element” ale równie? subtelnie przywo?uj?cych nie?miertelny lata '70, La Mania oferuje swoim klientkom obfite bluzy, suknie i tuniki, zamykaj?ce cia?o w swoich bogatych ramach.

Niezaprzeczalnym hitem najnowszej kolekcji s? jednak z?ote, przypominaj?ce  gwie?dziste niebo noc? kreacje, uszyte z b?yszcz?cego i mieni?cego si? materia?u. Stwarzaj? one wra?enie bogactwa. A jak powszechnie wiadomo – ka?da kobieta lubi b?yskotki.

 

Red. Agnieszka Gzubicka

fot. AKPA

 

 


Zamknij

Polecane firmy MOTORYZACJA

POLECAMY FIRMY.

  • Magic Phone Serwis i Sklep GSM

    dowiedz si? wi?cej

© 2010 - 2020 | Designed by: Mazehill & ZyjeSpox.com