Luksus, luksusowe samochody, najnowsze kolekcje - TylkoLuksus.pl

  • home
  • news
  • galeria
  • regulamin
  • newsletter
  • faq

Moda i styl

28 kwietnia 2011

Alexander McQueen to dla wielu osób modowy guru ostatnich lat. Wiele jego projektów uznano za sztandarowe. I cho? jego kolekcje kosztuj? fortun?, wiele kobiet kupuje torebki kopertówki z charakterystycznym zatrzaskiem w kszta?cie czaszki za jedyne kilka tysi?cy z?otych. Wiele projektów McQueena zosta?o uznanych za nowatorskie lub za zbyt bajeczne, jednak projektant mimo ?mierci nada ?yje w swoich projektach.

Lee McQueen, bardziej znany jako Alexander McQueen urodzi? si? 17 marca 1969 roku w East End w Londynie. Jego nag?a ?mier? 11 lutego 2010 roku wstrz?sn??a ?wiatem mody. Zosta? znaleziony martwy w swoim londy?skim apartamencie. Prawdopodobnie pope?ni? samobójstwo. By?a to ?mier? tym bardziej szokuj?ca, poniewa? projektant by? u szczytu s?awy i jego projekty, cho? ekscentryczne doczeka?y si? uznania u wielu osób. Sam projektant uczy? si? w Savile Row tailor Anderson & Sheppard swojego zawodu. Alexander McQueen pracowa? mi?dzy innymi z Koji Tatsuno, Romego Gigli, Givenchy i u Gucciego.W jego projekcjach pojawiaj? si? motywy filmowe, historyczne i modnie prowokacyjne. McQueen by? zdeklarowanym homoseksualist?. W roku 2000 po?lubi? swego partnera George`a Forsytha, twórc? filmów dokumentalnych.

Alexander McQueen to projektant, u którego ubiera?y si? gwiazdy show – biznesu, aktorzy, celebry ci, ludzie zamo?ni. Pi?kna, cho? prosta sukienka projektu McQuenna to wydatek przynajmniej 4000 z?. Najpopularniejsze jednak s? torebki – kopertówki. Nowa kolekcja sygnowana nazwiskiem projektanta, ale stworzona przez jego nast?pczyni? Sar? Burton liczy sobie 60 torebek o ró?nych ozdobach.

Ka?da z torebeczek ma charakterystyczny element ozdobny w postaci zapi?cia na czaszk?, lub uchwytu w kszta?cie kastetu. Zakup jednej torebki to wydatek 6000 z?, ale kopertówki McQueena s? tak wyj?tkowe, ?e ka?da kobieta powinna mie? cho? jedn?. Kopertówki McQueena s? niepowtarzalne. Ich kszta?t jest idealny, a wzory i kolory mieni? si? ró?norodno?ci?.

 

Poni?ej link do sklepu w którym mo?esz kupi? torebki i galeria - Gor?co polecamy.


Zamknij

Polecane firmy MOTORYZACJA

POLECAMY FIRMY.

  • Magic Phone Serwis i Sklep GSM

    dowiedz si? wi?cej

© 2010 - 2020 | Designed by: Mazehill & ZyjeSpox.com