Luksus, luksusowe samochody, najnowsze kolekcje - TylkoLuksus.pl

  • home
  • news
  • galeria
  • regulamin
  • newsletter
  • faq

Moda i styl

Okulary 3D Marchon na codzie? ?

28 kwietnia 2011

Przy obecnym post?pie techniki chyba ka?demu maniakowi kolekcjonowania ciekawych gad?etów wpadn? w oko okulary 3D Marchon. Nie s? to standardowe okulary 3D rozdawane przed seansem filmowym w kinie, ale prawdziwe okulary 3D zapewniaj?ce nie tylko ?wietn? jako?? obrazu, ale tak?e s? rewelacyjnym gad?etem.

 

 

Pomijaj?c prawdziwe funkcje tych okularów warto sprawdzi? kto stoi za ich designem i projektem. Przy projektowaniu okularów Marchon 3D pracowali mi?dzy innymi Calvin Klein, Coach, Disney, Karl Lagerfeld i Laocste, czyli wybitni projektanci i specjali?ci od wszelkiego rodzaju eleganckich i gustownych, ale designerskich dodatków. Wedle zapowiedzi szefa firmy Marchon wszystkie takie okulary maj? by? nie tylko pomocne przy ogl?daniu filmów 3D, ale przede wszystkim ?adne i modne. Naszym zdaniem okulary 3D Marchon nie wypr? jednak noszonych bardzo ch?tnie, okularów przeciws?onecznych renomowanych marek.

 

Sama oprawa okularów jak i ich szk?a s? stylowe. Jest to nowoczesna technologia dopasowuj?ca si? do mody, bo przecie? co roku ludzie kupuj? nowe okulary przeciws?oneczne. Ponadto takie okulary s? wyznacznikiem stylu. Nawet zwyk?e okulary typu nerdy s? dzisiaj bardzo popularne, a co dopiero okulary Marchon 3D, które b?d? spe?nia? inne wa?ne funkcje.

 

Zak?adaj?c okulary 3D b?dzie mo?na bez przeszkód ogl?da? ró?nego rodzaju materia?y w trójwymiarze takie jak filmy czy gry. Same szk?a w okularach zapewniaj? wysok? jako?? ogl?danych obrazów w wersji 3D. Szk?a minimalizuj? zamglenie, zanieczyszczenie czy za?amanie i odbicie ?wiat?a w celu poprawienia jako?ci obrazu. Firma Marchon mówi tak?e o tym, ?e mo?na je nosi? jako standardowe okulary przeciws?oneczne z filtrem UV chroni?cym oczy przed szkodliwym promieniowaniem.

 

Jak ka?de designerskie okulary tak?e Marchon 3D posiada ró?ne modele i kolory. Model odpowiedni dla siebie mo?na wybra? w?ród 25 modeli tych okularów. Okulary 3D to najciekawszy gad?et od wielu lat. Jednak b?dzie musia? konkurowa? z innymi typami okularów o miejsce na szczycie list Must Have.

 

http://www.marchon.com/M3D/

 

 

 Zamknij

Polecane firmy MOTORYZACJA

POLECAMY FIRMY.

  • Magic Phone Serwis i Sklep GSM

    dowiedz si? wi?cej

© 2010 - 2020 | Designed by: Mazehill & ZyjeSpox.com