Luksus, luksusowe samochody, najnowsze kolekcje - TylkoLuksus.pl

  • home
  • news
  • galeria
  • regulamin
  • newsletter
  • faq

Moda i styl

17 grudnia 2011

27 listopada, w Polonia Palace Hotel w Warszawie odby?y si? warsztaty ?lubne „White – wszystko o ?lubach” organizowane przez projektantk? Agat? Wojtkiewicz. Partnerami wydarzenia zostali mi?dzy innymi: koncept bi?uteryjny Kate&Kate, marka kosmetyczna Lancôme i studio fotograficzne Snap Studio. To druga ods?ona jesiennych spotka? dla modnych i nowoczesnych panien m?odych. Pierwsza odby?a si? 20 listopada w ?odzi.

 

Do wspó?pracy przy warsztatach, podobnie jak w przypadku poprzedniej edycji, Agata Wojtkiewicz zaprosi?a znane i cenione marki – m.in. bi?uteri? modow? Kate&Kate i mark? kosmetyczn? Lancôme. Katarzyna Rychlewska z Kate&Kate przedstawi?a uczestniczkom trendy w modnej bi?uterii, idealnej tak?e do ?lubnej kreacji, a Make-up Artist marki Lancôme – Sebastian Gradzik podpowiedzia? przysz?ym pannom m?odym jak nale?y wykona? perfekcyjny makija? ?lubny.

„Warsztaty kieruj? do wszystkich osób, które szukaj? nieszablonowych, a jednocze?nie subtelnych rozwi?za? na jeden z najwa?niejszych dni w ?yciu. Za po?rednictwem warsztatów chc? przekona? m?ode pary, ?e istnieje alternatywa dla typowych sukien ?lubnych czy bi?uterii z pere?. Warsztaty udowadniaj?, ?e w dniu ?lubu mo?na wygl?da? pi?knie i jednocze?nie pozostawa? sob?” – powiedzia?a Agata Wojtkiewicz, pomys?odawczyni i organizatorka warsztatów.

 

Miejsce ma znaczenie

Warsztaty „White – wszystko o ?lubach” odby?y si? w presti?owej Sali Ludwikowskiej Polonia Palace Hotel. Wyj?tkowa przestrze?, w której tradycja ??czy si? z nowoczesno?ci?, nada?a warsztatom wyj?tkowego klimatu. O tym jak wa?ne znaczenie ma miejsce i o czym nale?y pami?ta? przy ustalaniu menu weselnego opowiadali podczas spotkania przedstawiciele Polonia Palace Hotel – Krystyna Beniger i Grzegorz Gole?.

Oprawa ?lubu w najlepszym wydaniu

W dniu ?lubu wygl?d panny m?odej jest co prawda wa?ny, ale nie mniej istotna jest oprawa uroczysto?ci ?lubnej. Do wspó?pracy przy warsztatach zaproszone zosta?y marki, które dostarczy?y uczestnikom bardzo cennych rad. O aran?acji sali weselnej przy pomocy kwiatów opowiedzia?a Jolanta Wacowska z sieci kwiaciarni Zielony S?o?, natomiast o tym, czym nale?y kierowa? si? przy wyborze fotografa uwieczniaj?cego ?lub i wesele mówili Natalia Go??biowska i Marcin Kontraktewicz ze studia fotograficznego Snap Studio.

Pokaz mody ?lubnej

W ramach warsztatów mia? tak?e miejsce kameralny pokaz mody, w trakcie którego modelki z warszawskiej agencji WonderModels zaprezentowa?y ?lubne stylizacje z?o?one z sukni ?lubnych Agaty Wojtkiewicz i butów Loft37.pl. Projektantka wraz z mark? Loft37.pl przygotowa?a specjaln? lini? butów, idealnych do ?lubu. O butach ?lubnych opowiada?y podczas warsztatów w?a?cicielki marki Joanna Trepka i Paulina Ada Kali?ska. Natomiast o perfekcyjny makija? modelek zadba?a marka Lancôme i jej Make-up Artist Sebastian Gradzik. Z kolei fryzury dla modelek przygotowa?a i omówi?a stylistka fryzur i w?a?cicielka firmy Pre Dore Eliza Prus.

 

 

 

Informacje o Agata Wojtkiewicz Atelier

Agata Wojtkiewicz Atelier mie?ci si? w ?odzi. W pracowni projektantki powstaj? unikatowe suknie ?lubne, wieczorowe i koktajlowe. Atelier zajmuje si? ca?kowit? kreacj? i stylizacj? wizerunku panny m?odej: od projektu i realizacji sukni, przez wybór dodatków, makija?u i fryzury, a? po dobór kwiatów. Projekty Agaty Wojtkiewicz to indywidualne, oryginalne suknie, które powstaj? w oparciu o styl i charakter ka?dej panny m?odej. Ka?dorazowo opracowywane s? na podstawie bezpo?redniego kontaktu projektantki z klientk?. Wszystkie modele cechuje perfekcja wykonania i dba?o?? o szczegó?y. Gra barwnych tonacji, wybór najszlachetniejszych materia?ów, dobór wysmakowanych detali to wszystko sk?ada si? na jeden unikalny projekt autorstwa Agaty Wojtkiewicz. To doskona?a propozycja dla wszystkich pa?, które wybieraj?c strój na szczególn? okazje, dbaj? nie tylko o jako?? jego wykonania, ale te? o nadanie mu indywidualno?ci i charakteru.

 

Polska projektantka mody, wielokrotnie wyró?niana w konkursach Z?ota Nitka MT? i Z?ota Fastryga MTP. Nominowana do tytu?ów Damy Sukcesu (2005) oraz Projektanta Roku (2005, 2006). Zwyci??czyni konkursu Young Creative Entrepreneur - Design and Fashion Award, organizowanego przez British Council i Ambasad? Brytyjsk?, w którym nagrod? jest obecno?? podczas jednej z najwa?niejszych imprez modowych na ?wiecie – London Fashion Week 2011. Projektantka co roku prezentuj?ca swoje kolekcje na Fashion Week Poland. W tym roku jej najnowsza, wiosenno-letnia kolekcja „6 AM” obecna by?a tak?e podczas Vienna Fashion Week 2011. Nale?y do najlepszych wspó?czesnych projektantek mody, wed?ug publikacji „Mod? Zakl?ci – antologia polskich projektantów”. Stroje projektantki zosta?y zaprezentowane w finale polskiej edycji ‘Top Model’, a jej kolekcja ukaza?a si? w magazynie Donna Collezioni wiosna/lato 2011.

Wi?cej informacji o kolekcjach Agaty Wojtkiewicz na stronie internetowej www.agatawojtkiewicz.pl

 

 

 

Informacja prasowa

Warszawa, 30 listopada 2011

Warszawskie warsztaty „White – wszystko o ?lubach”

W niedziel? 27 listopada, w Polonia Palace Hotel w Warszawie odby?y si? warsztaty ?lubne „White – wszystko o ?lubach” organizowane przez projektantk? Agat? Wojtkiewicz. Partnerami wydarzenia zostali mi?dzy innymi: koncept bi?uteryjny Kate&Kate, marka kosmetyczna Lancôme i studio fotograficzne Snap Studio. To druga ods?ona jesiennych spotka? dla modnych i nowoczesnych panien m?odych. Pierwsza odby?a si? 20 listopada w ?odzi.

Do wspó?pracy przy warsztatach, podobnie jak w przypadku poprzedniej edycji, Agata Wojtkiewicz zaprosi?a znane i cenione marki – m.in. bi?uteri? modow? Kate&Kate i mark? kosmetyczn? Lancôme. Katarzyna Rychlewska z Kate&Kate przedstawi?a uczestniczkom trendy w modnej bi?uterii, idealnej tak?e do ?lubnej kreacji, a Make-up Artist marki Lancôme – Sebastian Gradzik podpowiedzia? przysz?ym pannom m?odym jak nale?y wykona? perfekcyjny makija? ?lubny.

„Warsztaty kieruj? do wszystkich osób, które szukaj? nieszablonowych, a jednocze?nie subtelnych rozwi?za? na jeden z najwa?niejszych dni w ?yciu. Za po?rednictwem warsztatów chc? przekona? m?ode pary, ?e istnieje alternatywa dla typowych sukien ?lubnych czy bi?uterii z pere?. Warsztaty udowadniaj?, ?e w dniu ?lubu mo?na wygl?da? pi?knie i jednocze?nie pozostawa? sob?” – powiedzia?a Agata Wojtkiewicz, pomys?odawczyni i organizatorka warsztatów.

Miejsce ma znaczenie

Warsztaty „White – wszystko o ?lubach” odby?y si? w presti?owej Sali Ludwikowskiej Polonia Palace Hotel. Wyj?tkowa przestrze?, w której tradycja ??czy si? z nowoczesno?ci?, nada?a warsztatom wyj?tkowego klimatu. O tym jak wa?ne znaczenie ma miejsce i o czym nale?y pami?ta? przy ustalaniu menu weselnego opowiadali podczas spotkania przedstawiciele Polonia Palace Hotel – Krystyna Beniger i Grzegorz Gole?.

Oprawa ?lubu w najlepszym wydaniu

W dniu ?lubu wygl?d panny m?odej jest co prawda wa?ny, ale nie mniej istotna jest oprawa uroczysto?ci ?lubnej. Do wspó?pracy przy warsztatach zaproszone zosta?y marki, które dostarczy?y uczestnikom bardzo cennych rad. O aran?acji sali weselnej przy pomocy kwiatów opowiedzia?a Jolanta Wacowska z sieci kwiaciarni Zielony S?o?, natomiast o tym, czym nale?y kierowa? si? przy wyborze fotografa uwieczniaj?cego ?lub i wesele mówili Natalia Go??biowska i Marcin Kontraktewicz ze studia fotograficznego Snap Studio.

Pokaz mody ?lubnej

W ramach warsztatów mia? tak?e miejsce kameralny pokaz mody, w trakcie którego modelki z warszawskiej agencji WonderModels zaprezentowa?y ?lubne stylizacje z?o?one z sukni ?lubnych Agaty Wojtkiewicz i butów Loft37.pl. Projektantka wraz z mark? Loft37.pl przygotowa?a specjaln? lini? butów, idealnych do ?lubu. O butach ?lubnych opowiada?y podczas warsztatów w?a?cicielki marki Joanna Trepka i Paulina Ada Kali?ska. Natomiast o perfekcyjny makija? modelek zadba?a marka Lancôme i jej Make-up Artist Sebastian Gradzik. Z kolei fryzury dla modelek przygotowa?a i omówi?a stylistka fryzur i w?a?cicielka firmy Pre Dore Eliza Prus.

Informacje o Agata Wojtkiewicz Atelier

Agata Wojtkiewicz Atelier mie?ci si? w ?odzi. W pracowni projektantki powstaj? unikatowe suknie ?lubne, wieczorowe i koktajlowe. Atelier zajmuje si? ca?kowit? kreacj? i stylizacj? wizerunku panny m?odej: od projektu i realizacji sukni, przez wybór dodatków, makija?u i fryzury, a? po dobór kwiatów. Projekty Agaty Wojtkiewicz to indywidualne, oryginalne suknie, które powstaj? w oparciu o styl i charakter ka?dej panny m?odej. Ka?dorazowo opracowywane s? na podstawie bezpo?redniego kontaktu projektantki z klientk?. Wszystkie modele cechuje perfekcja wykonania i dba?o?? o szczegó?y. Gra barwnych tonacji, wybór najszlachetniejszych materia?ów, dobór wysmakowanych detali to wszystko sk?ada si? na jeden unikalny projekt autorstwa Agaty Wojtkiewicz. To doskona?a propozycja dla wszystkich pa?, które wybieraj?c strój na szczególn? okazje, dbaj? nie tylko o jako?? jego wykonania, ale te? o nadanie mu indywidualno?ci i charakteru.

Informacje o Agacie Wojtkiewicz

Polska projektantka mody, wielokrotnie wyró?niana w konkursach Z?ota Nitka MT? i Z?ota Fastryga MTP. Nominowana do tytu?ów Damy Sukcesu (2005) oraz Projek

Informacja prasowa

Warszawa, 30 listopada 2011

Warszawskie warsztaty „White – wszystko o ?lubach”

W niedziel? 27 listopada, w Polonia Palace Hotel w Warszawie odby?y si? warsztaty ?lubne „White – wszystko o ?lubach” organizowane przez projektantk? Agat? Wojtkiewicz. Partnerami wydarzenia zostali mi?dzy innymi: koncept bi?uteryjny Kate&Kate, marka kosmetyczna Lancôme i studio fotograficzne Snap Studio. To druga ods?ona jesiennych spotka? dla modnych i nowoczesnych panien m?odych. Pierwsza odby?a si? 20 listopada w ?odzi.

Do wspó?pracy przy warsztatach, podobnie jak w przypadku poprzedniej edycji, Agata Wojtkiewicz zaprosi?a znane i cenione marki – m.in. bi?uteri? modow? Kate&Kate i mark? kosmetyczn? Lancôme. Katarzyna Rychlewska z Kate&Kate przedstawi?a uczestniczkom trendy w modnej bi?uterii, idealnej tak?e do ?lubnej kreacji, a Make-up Artist marki Lancôme – Sebastian Gradzik podpowiedzia? przysz?ym pannom m?odym jak nale?y wykona? perfekcyjny makija? ?lubny.

„Warsztaty kieruj? do wszystkich osób, które szukaj? nieszablonowych, a jednocze?nie subtelnych rozwi?za? na jeden z najwa?niejszych dni w ?yciu. Za po?rednictwem warsztatów chc? przekona? m?ode pary, ?e istnieje alternatywa dla typowych sukien ?lubnych czy bi?uterii z pere?. Warsztaty udowadniaj?, ?e w dniu ?lubu mo?na wygl?da? pi?knie i jednocze?nie pozostawa? sob?” – powiedzia?a Agata Wojtkiewicz, pomys?odawczyni i organizatorka warsztatów.

Miejsce ma znaczenie

Warsztaty „White – wszystko o ?lubach” odby?y si? w presti?owej Sali Ludwikowskiej Polonia Palace Hotel. Wyj?tkowa przestrze?, w której tradycja ??czy si? z nowoczesno?ci?, nada?a warsztatom wyj?tkowego klimatu. O tym jak wa?ne znaczenie ma miejsce i o czym nale?y pami?ta? przy ustalaniu menu weselnego opowiadali podczas spotkania przedstawiciele Polonia Palace Hotel – Krystyna Beniger i Grzegorz Gole?.

Oprawa ?lubu w najlepszym wydaniu

W dniu ?lubu wygl?d panny m?odej jest co prawda wa?ny, ale nie mniej istotna jest oprawa uroczysto?ci ?lubnej. Do wspó?pracy przy warsztatach zaproszone zosta?y marki, które dostarczy?y uczestnikom bardzo cennych rad. O aran?acji sali weselnej przy pomocy kwiatów opowiedzia?a Jolanta Wacowska z sieci kwiaciarni Zielony S?o?, natomiast o tym, czym nale?y kierowa? si? przy wyborze fotografa uwieczniaj?cego ?lub i wesele mówili Natalia Go??biowska i Marcin Kontraktewicz ze studia fotograficznego Snap Studio.

Pokaz mody ?lubnej

W ramach warsztatów mia? tak?e miejsce kameralny pokaz mody, w trakcie którego modelki z warszawskiej agencji WonderModels zaprezentowa?y ?lubne stylizacje z?o?one z sukni ?lubnych Agaty Wojtkiewicz i butów Loft37.pl. Projektantka wraz z mark? Loft37.pl przygotowa?a specjaln? lini? butów, idealnych do ?lubu. O butach ?lubnych opowiada?y podczas warsztatów w?a?cicielki marki Joanna Trepka i Paulina Ada Kali?ska. Natomiast o perfekcyjny makija? modelek zadba?a marka Lancôme i jej Make-up Artist Sebastian Gradzik. Z kolei fryzury dla modelek przygotowa?a i omówi?a stylistka fryzur i w?a?cicielka firmy Pre Dore Eliza Prus.

Informacje o Agata Wojtkiewicz Atelier

Agata Wojtkiewicz Atelier mie?ci si? w ?odzi. W pracowni projektantki powstaj? unikatowe suknie ?lubne, wieczorowe i koktajlowe. Atelier zajmuje si? ca?kowit? kreacj? i stylizacj? wizerunku panny m?odej: od projektu i realizacji sukni, przez wybór dodatków, makija?u i fryzury, a? po dobór kwiatów. Projekty Agaty Wojtkiewicz to indywidualne, oryginalne suknie, które powstaj? w oparciu o styl i charakter ka?dej panny m?odej. Ka?dorazowo opracowywane s? na podstawie bezpo?redniego kontaktu projektantki z klientk?. Wszystkie modele cechuje perfekcja wykonania i dba?o?? o szczegó?y. Gra barwnych tonacji, wybór najszlachetniejszych materia?ów, dobór wysmakowanych detali to wszystko sk?ada si? na jeden unikalny projekt autorstwa Agaty Wojtkiewicz. To doskona?a propozycja dla wszystkich pa?, które wybieraj?c strój na szczególn? okazje, dbaj? nie tylko o jako?? jego wykonania, ale te? o nadanie mu indywidualno?ci i charakteru.

Informacje o Agacie Wojtkiewicz

Polska projektantka mody, wielokrotnie wyró?niana w konkursach Z?ota Nitka MT? i Z?ota Fastryga MTP. Nominowana do tytu?ów Damy Sukcesu (2005) oraz Projektanta Roku (2005, 2006). Zwyci??czyni konkursu Young Creative Entrepreneur - Design and Fashion Award, organizowanego przez British Council i Ambasad? Brytyjsk?, w którym nagrod? jest obecno?? podczas jednej z najwa?niejszych imprez modowych na ?wiecie – London Fashion Week 2011. Projektantka co roku prezentuj?ca swoje kolekcje na Fashion Week Poland. W tym roku jej najnowsza, wiosenno-letnia kolekcja „6 AM” obecna by?a tak?e podczas Vienna Fashion Week 2011. Nale?y do najlepszych wspó?czesnych projektantek mody, wed?ug publikacji „Mod? Zakl?ci – antologia polskich projektantów”. Stroje projektantki zosta?y zaprezentowane w finale polskiej edycji ‘Top Model’, a jej kolekcja ukaza?a si? w magazynie Donna Collezioni wiosna/lato 2011.

Wi?cej informacji o kolekcjach Agaty Wojtkiewicz na stronie internetowej www.agatawojtkiewicz.pl

Informacja prasowa

Warszawa, 30 listopada 2011

Warszawskie warsztaty „White – wszystko o ?lubach”

W niedziel? 27 listopada, w Polonia Palace Hotel w Warszawie odby?y si? warsztaty ?lubne „White – wszystko o ?lubach” organizowane przez projektantk? Agat? Wojtkiewicz. Partnerami wydarzenia zostali mi?dzy innymi: koncept bi?uteryjny Kate&Kate, marka kosmetyczna Lancôme i studio fotograficzne Snap Studio. To druga ods?ona jesiennych spotka? dla modnych i nowoczesnych panien m?odych. Pierwsza odby?a si? 20 listopada w ?odzi.

Do wspó?pracy przy warsztatach, podobnie jak w przypadku poprzedniej edycji, Agata Wojtkiewicz zaprosi?a znane i cenione marki – m.in. bi?uteri? modow? Kate&Kate i mark? kosmetyczn? Lancôme. Katarzyna Rychlewska z Kate&Kate przedstawi?a uczestniczkom trendy w modnej bi?uterii, idealnej tak?e do ?lubnej kreacji, a Make-up Artist marki Lancôme – Sebastian Gradzik podpowiedzia? przysz?ym pannom m?odym jak nale?y wykona? perfekcyjny makija? ?lubny.

„Warsztaty kieruj? do wszystkich osób, które szukaj? nieszablonowych, a jednocze?nie subtelnych rozwi?za? na jeden z najwa?niejszych dni w ?yciu. Za po?rednictwem warsztatów chc? przekona? m?ode pary, ?e istnieje alternatywa dla typowych sukien ?lubnych czy bi?uterii z pere?. Warsztaty udowadniaj?, ?e w dniu ?lubu mo?na wygl?da? pi?knie i jednocze?nie pozostawa? sob?” – powiedzia?a Agata Wojtkiewicz, pomys?odawczyni i organizatorka warsztatów.

Miejsce ma znaczenie

Warsztaty „White – wszystko o ?lubach” odby?y si? w presti?owej Sali Ludwikowskiej Polonia Palace Hotel. Wyj?tkowa przestrze?, w której tradycja ??czy si? z nowoczesno?ci?, nada?a warsztatom wyj?tkowego klimatu. O tym jak wa?ne znaczenie ma miejsce i o czym nale?y pami?ta? przy ustalaniu menu weselnego opowiadali podczas spotkania przedstawiciele Polonia Palace Hotel – Krystyna Beniger i Grzegorz Gole?.

Oprawa ?lubu w najlepszym wydaniu

W dniu ?lubu wygl?d panny m?odej jest co prawda wa?ny, ale nie mniej istotna jest oprawa uroczysto?ci ?lubnej. Do wspó?pracy przy warsztatach zaproszone zosta?y marki, które dostarczy?y uczestnikom bardzo cennych rad. O aran?acji sali weselnej przy pomocy kwiatów opowiedzia?a Jolanta Wacowska z sieci kwiaciarni Zielony S?o?, natomiast o tym, czym nale?y kierowa? si? przy wyborze fotografa uwieczniaj?cego ?lub i wesele mówili Natalia Go??biowska i Marcin Kontraktewicz ze studia fotograficznego Snap Studio.

Pokaz mody ?lubnej

W ramach warsztatów mia? tak?e miejsce kameralny pokaz mody, w trakcie którego modelki z warszawskiej agencji WonderModels zaprezentowa?y ?lubne stylizacje z?o?one z sukni ?lubnych Agaty Wojtkiewicz i butów Loft37.pl. Projektantka wraz z mark? Loft37.pl przygotowa?a specjaln? lini? butów, idealnych do ?lubu. O butach ?lubnych opowiada?y podczas warsztatów w?a?cicielki marki Joanna Trepka i Paulina Ada Kali?ska. Natomiast o perfekcyjny makija? modelek zadba?a marka Lancôme i jej Make-up Artist Sebastian Gradzik. Z kolei fryzury dla modelek przygotowa?a i omówi?a stylistka fryzur i w?a?cicielka firmy Pre Dore Eliza Prus.

Informacje o Agata Wojtkiewicz Atelier

Agata Wojtkiewicz Atelier mie?ci si? w ?odzi. W pracowni projektantki powstaj? unikatowe suknie ?lubne, wieczorowe i koktajlowe. Atelier zajmuje si? ca?kowit? kreacj? i stylizacj? wizerunku panny m?odej: od projektu i realizacji sukni, przez wybór dodatków, makija?u i fryzury, a? po dobór kwiatów. Projekty Agaty Wojtkiewicz to indywidualne, oryginalne suknie, które powstaj? w oparciu o styl i charakter ka?dej panny m?odej. Ka?dorazowo opracowywane s? na podstawie bezpo?redniego kontaktu projektantki z klientk?. Wszystkie modele cechuje perfekcja wykonania i dba?o?? o szczegó?y. Gra barwnych tonacji, wybór najszlachetniejszych materia?ów, dobór wysmakowanych detali to wszystko sk?ada si? na jeden unikalny projekt autorstwa Agaty Wojtkiewicz. To doskona?a propozycja dla wszystkich pa?, które wybieraj?c strój na szczególn? okazje, dbaj? nie tylko o jako?? jego wykonania, ale te? o nadanie mu indywidualno?ci i charakteru.

Informacje o Agacie Wojtkiewicz

Polska projektantka mody, wielokrotnie wyró?niana w konkursach Z?ota Nitka MT? i Z?ota Fastryga MTP. Nominowana do tytu?ów Damy Sukcesu (2005) oraz Projektanta Roku (2005, 2006). Zwyci??czyni konkursu Young Creative Entrepreneur - Design and Fashion Award, organizowanego przez British Council i Ambasad? Brytyjsk?, w którym nagrod? jest obecno?? podczas jednej z najwa?niejszych imprez modowych na ?wiecie – London Fashion Week 2011. Projektantka co roku prezentuj?ca swoje kolekcje na Fashion Week Poland. W tym roku jej najnowsza, wiosenno-letnia kolekcja „6 AM” obecna by?a tak?e podczas Vienna Fashion Week 2011. Nale?y do najlepszych wspó?czesnych projektantek mody, wed?ug publikacji „Mod? Zakl?ci – antologia polskich projektantów”. Stroje projektantki zosta?y zaprezentowane w finale polskiej edycji ‘Top Model’, a jej kolekcja ukaza?a si? w magazynie Donna Collezioni wiosna/lato 2011.

Wi?cej informacji o kolekcjach Agaty Wojtkiewicz na stronie internetowej www.agatawojtkiewicz.pl

 

tanta Roku (2005, 2006). Zwyci??czyni konkursu Young Creative Entrepreneur - Design and Fashion Award, organizowanego przez British Council i Ambasad? Brytyjsk?, w którym nagrod? jest obecno?? podczas jednej z najwa?niejszych imprez modowych na ?wiecie – London Fashion Week 2011. Projektantka co roku prezentuj?ca swoje kolekcje na Fashion Week Poland. W tym roku jej najnowsza, wiosenno-letnia kolekcja „6 AM” obecna by?a tak?e podczas Vienna Fashion Week 2011. Nale?y do najlepszych wspó?czesnych projektantek mody, wed?ug publikacji „Mod? Zakl?ci – antologia polskich projektantów”. Stroje projektantki zosta?y zaprezentowane w finale polskiej edycji ‘Top Model’, a jej kolekcja ukaza?a si? w magazynie Donna Collezioni wiosna/lato 2011.

Wi?cej informacji o kolekcjach Agaty Wojtkiewicz na stronie internetowej www.agatawojtkiewicz.pl


Zamknij

POLECAMY FIRMY.

  • Magic Phone Serwis i Sklep GSM

    dowiedz si? wi?cej

© 2010 - 2020 | Designed by: Mazehill & ZyjeSpox.com