Luksus, luksusowe samochody, najnowsze kolekcje - TylkoLuksus.pl

  • home
  • news
  • galeria
  • regulamin
  • newsletter
  • faq

Moda i styl

Luksusowe pi?kno wed?ug Dawida Woli?skiego

19 grudnia 2011

Od pewnego czasu, osoba Dawida Woli?skiego kreuje synonim celebryty, elegancji, kontrowersji. Artysta sta? si? mark? sam? w sobie. W ?wiecie mody projektant znany jest ju? od 2003 roku, ale w obecnej chwili, nawet w?rd modowych laikw kojarzony jest z luksusem, s?aw? i indywidualno?ci?. Decyzj? o wzi?ciu udzia?u w programie Top Model przypiecz?towa? to, i? podbi? now? rzesz? fanw, jego twarz sta?a si? jeszcze bardziej rozpoznawalna i osi?gn?? absolutny szczyt popularno?ci.

Nie nale?y jednak zapomina? o tym, ?e tu gdzie ten ?wiatowej klasy designerski autorytet znajduje si? teraz, zawdzi?cza swojej ci??kiej pracy, ogromnej determinacji oraz nieustannie ewoluuj?cemu talentowi.

Woli?ski szlifowa? artystyczny kunszt zdobywaj?c solidne, kierunkowe wykszta?cenie, pocz?wszy od szko?y ?redniej o profilu plastycznym, nast?pnie podczas studiw w Akademii Sztuk Pi?knych. Uko?czy? rwnie? szko?? projektowania ubioru i kostiumu filmowego. Punktem zwrotnym w karierze pocz?tkuj?cego projektanta, a tak?e niema?ym sukcesem okaza?a si? by? ju? pierwsza kolekcja artysty zaprezentowana jesieni? 2003 roku. Od razu zyska? status jednego z najbardziej obiecuj?cych i najzdolniejszych twrcw w Polsce.

Klientkami Woli?skiego s? zagraniczne gwiazdy du?ego formatu, takie jak Paris Hilton, Michelle Rodriquez oraz Nicole Richie. W?rd rodzimych VIPw, fankami s? miedzy innymi Gra?yna Szapo?owska, Ma?gorzata Ko?uchowska, Martyna Wojciechowska i Anna Mucha. Wi?kszo?? z wy?ej wymienionych uwa?ana jest za ikon? stylu. Co ciekawe, cho? r?ni? si? wiekiem i zasobno?ci? portfela, wszystkie odnajduj? w kreacjach Woli?skiego elegancj? i estetyk? szyt? na w?asn? miar?.

Na t?o dla ostatniego, niezwyk?ego pokazu wybrano warszawskie ?azienki. Idealny wybr szlachetne wn?trza doskonale uwydatnia?y ekskluzywno?? strojw. Na wybiegu prym wiod?y kobiece, g?wnie jednobarwne sukienki. Gruj?ca kolorystyka to czer?, szaro??, be? i czerwie?. Woli?ski wykorzysta? tkaniny najwy?szej jako?ci i skonstruowa? z nich intryguj?ce formy. Zachwycaj?ce s? perfekcyjne w swej prostocie d?ugie, seksowne i zarazem wytworne suknie, jak tak?e te z bombkowym do?em i gorsetow? gr? sukienki mini. Wszystkie propozycje mia?y na celu wyra?nie podkre?li? b?d? nada? pon?tny kszta?t, najbardziej po??danej przez obydwie p?cie, figury klepsydry. Autorowi pokazu uda?o si? osi?gn?? ten cel w 100 %. Zas?u?onym zachwytom i gratulacjom nie by?o ko?ca. Woli?ski po raz kolejny udowodni?, ?e jego pozycja w ?wiecie mody nie jest przypadkowa.

foto :AKPA
zaloguj si? ?eby zobaczy? film i zdj?cia


Zamknij

POLECAMY FIRMY.

  • Magic Phone Serwis i Sklep GSM

    dowiedz si? wi?cej

© 2010 - 2020 | Designed by: Mazehill & ZyjeSpox.com