Luksus, luksusowe samochody, najnowsze kolekcje - TylkoLuksus.pl

  • home
  • news
  • galeria
  • regulamin
  • newsletter
  • faq

Mazda Shinari - luksusowy powiew ewolucji

01 grudnia 2010

luksus, mazdaNareszcie nadesz?y czasy dla Mazdy, kt髍a to zaprezentowa?a niezwykle pi?kne coupe. Nowa Mazda shinari jest wr?cz symbolem doskona?o?ci stylistycznej ??cz?cej w sobie dusz? wszystkich dotychczasowych modeli tej marki

Nareszcie nadesz?y czasy dla Mazdy, kt髍a to zaprezentowa?a niezwykle pi?kne coupe. Nowa Mazda shinari jest wr?cz symbolem doskona?o?ci stylistycznej ??cz?cej w sobie dusz? wszystkich dotychczasowych modeli tej marki.

Shinari niesie ze sob? powiew ewolucji, kt髍a jest niezwykle widoczna w tym modelu. Patrz?c z perspektywy czasu wida?, jak rozwin??a si? marka Mazda. Ten najnowszy model jest wr?cz perfekcyjny pod wzgl?dem designu. Nowy design prezentuje ze sob? tak?e si?a tego modelu, kt髍y zarazem ??czy ze sob? doskona?o?ci stylistyczne wszystkich modeli maki Mazda.

Wygl?d

Samoch骴 ten jest wr?cz przepi?knym sportowym autem. Pi?kno tego samochodu zapewnia jego niezwyk?y kszta?t oraz wyraziste linie stylistyczne. Dzi?ki temu, podczas jazdy, auto to wygl?da jakby rozp?ywa?o si? na jezdni.

Wygl?d tego pojazdu ewidentnie wskazuje na to, i? pojazd ten posiada niezwykle sportow? dusz?, co z pewno?ci? zapewnia mu wysok? dynamik? podczas jazdy.

Podkre?lone zosta?y boczne b?otniki, kt髍ych g髍ny element zosta? uniesiony. Maska samochodu jest elegancko wkomponowana mi?dzy wyniesionymi elementami b?otnik體, co daje nam prawdziwie oryginaln? kompozycje. W ca?o?? usytuowane zosta?y lampy, kt髍e s? r體nie? bardzo stylistycznie wykonane o ma?ych gabarytach.

Podczas projektowania wn?trza r體nie? zwr骳ono uwag? na jego ergonomiczno??. Dzi?ki temu roz?o?enie paneli kontrolnych jest bardzo trafne i zapewnia wysok? jako?? komfortu podczas jazdy.

Stworzony optymaln? ilo?? miejsca dla os骲 siedz?cych w kokpicie. Model ten jest niezwykle przyjemny w prowadzeniu i pozwala na ca?kowite skupienie si? podczas jazdy.

Podsumowanie

Nowa Mazda Shinari jest modele czterodrzwiowym, a w jej wn?trzu znajduj? si? cztery miejsca siedz?ce. Jest to niezwykle zbudowane sportowe coupe reprezentuj?ce dusz? mazdy oraz ?wietnie przystosowane do dynamicznej jazdy. W zale?no?ci od naszych upodoba? model ten jest dost?pny w 3 modu?ach: biznes , przyjemno?? oraz sport.


Zamknij

© 2010 - 2020 | Designed by: Mazehill & ZyjeSpox.com