Luksus, luksusowe samochody, najnowsze kolekcje - TylkoLuksus.pl

  • home
  • news
  • galeria
  • regulamin
  • newsletter
  • faq

06 stycznia 2013

Aston Martin, ulubiona marka Jamesa Bonda, zaliczana jest równie? do grona najbardziej luksusowych samochodów. W sportowych modelach imponuj? nie tylko osi?gi, ale przede wszystkim ich elegancki, luksusowy i arystokratyczny wygl?d. Aston Martin to przy tym samochód, na który pozwoli? mog? sobie jedynie najzamo?niejsi. Nawet u?ywany model kosztuje ?rednio kilkaset tysi?cy z?otych.

?eby zasi??? za kierownic? luksusowego Astona Martina, nie trzeba go jednak kupowa?. Raz do roku, w Szwajcarskim St. Moritz przez 10 dni lutego mi?o?nicy marki maj? okazj? si? spotka? i spróbowa? swoich si? w wyj?tkowo trudnych warunkach oraz malowniczej, zimowej scenerii. Luksusowa impreza trwa 2 dni, jej uczestnicy zatrzymuj? si? ju? tradycyjnie w pi?ciogwiazdkowym hotelu Kempinski Grand Hotel. Wieczór sp?dzaj? w specjalnie na t? okazj? przygotowanym Aston Martin Igloo witani szampanem, nast?pnie bior? udzia? w wystawnej kolacji.

 

 

Ta niezwyk?a oprawa nie mo?e jednak przy?mi? emocji zaplanowanych na kolejny dzie?. Na wszystkich uczestników imprezy czekaj? wszystkie luksusowe modele Astona Martina, doskonale wyposa?one i perfekcyjnie dostosowane do zimowych warunków pogodowych. Indywidualn? jazd? Astonem po ?niegu i na lodzie mo?na cieszy? si? ??cznie przez kilka godzin.

Koszt wzi?cia udzia?u w imprezie to 3 200 euro, za dodatkow? op?at? mo?na przyjecha? z osob? towarzysz?c?. Wi?cej informacji o imprezie, terminach oraz programie, zdj?cia i filmy z poprzednich edycji mo?na znale?? na oficjalnej stronie wydarzenia: www.astonmartinonice.com.

 


Zamknij

© 2010 - 2020 | Designed by: Mazehill & ZyjeSpox.com