Luksus, luksusowe samochody, najnowsze kolekcje - TylkoLuksus.pl

  • home
  • news
  • galeria
  • regulamin
  • newsletter
  • faq

06 stycznia 2013

Aston Martin, ulubiona marka Jamesa Bonda, zaliczana jest r體nie? do grona najbardziej luksusowych samochod體. W sportowych modelach imponuj? nie tylko osi?gi, ale przede wszystkim ich elegancki, luksusowy i arystokratyczny wygl?d. Aston Martin to przy tym samoch骴, na kt髍y pozwoli? mog? sobie jedynie najzamo?niejsi. Nawet u?ywany model kosztuje ?rednio kilkaset tysi?cy z?otych.

?eby zasi??? za kierownic? luksusowego Astona Martina, nie trzeba go jednak kupowa?. Raz do roku, w Szwajcarskim St. Moritz przez 10 dni lutego mi?o?nicy marki maj? okazj? si? spotka? i spr骲owa? swoich si? w wyj?tkowo trudnych warunkach oraz malowniczej, zimowej scenerii. Luksusowa impreza trwa 2 dni, jej uczestnicy zatrzymuj? si? ju? tradycyjnie w pi?ciogwiazdkowym hotelu Kempinski Grand Hotel. Wiecz髍 sp?dzaj? w specjalnie na t? okazj? przygotowanym Aston Martin Igloo witani szampanem, nast?pnie bior? udzia? w wystawnej kolacji.

Ta niezwyk?a oprawa nie mo?e jednak przy?mi? emocji zaplanowanych na kolejny dzie?. Na wszystkich uczestnik體 imprezy czekaj? wszystkie luksusowe modele Astona Martina, doskonale wyposa?one i perfekcyjnie dostosowane do zimowych warunk體 pogodowych. Indywidualn? jazd? Astonem po ?niegu i na lodzie mo?na cieszy? si? ??cznie przez kilka godzin.

Koszt wzi?cia udzia?u w imprezie to 3 200 euro, za dodatkow? op?at? mo?na przyjecha? z osob? towarzysz?c?. Wi?cej informacji o imprezie, terminach oraz programie, zdj?cia i filmy z poprzednich edycji mo?na znale?? na oficjalnej stronie wydarzenia: www.astonmartinonice.com.


Zamknij

© 2010 - 2020 | Designed by: Mazehill & ZyjeSpox.com