Luksus, luksusowe samochody, najnowsze kolekcje - TylkoLuksus.pl

  • home
  • news
  • galeria
  • regulamin
  • newsletter
  • faq

Auta luksusowe

Lexus LF-A - jeszcze bardziej sportowe

20 października 2011

Lexus wypu?ci na rynek limitowan? wersj? i tak limitowanego ju? do 500 sztuk modelu LF-A. B?dzie ona nosi? przydomek Special Edition i wyr?nia? kilkoma modyfikacjami w stosunku do zwyk?ej wersji tego ekskluzywnego supersamochodu, a jej liczebno?? nie przekroczy 50 sztuk.

W miejsce podnoszonego przy wy?szych pr?dko?ciach spoilera zamontowano jego sta?y, wysoki odpowiednik, wykonany z w?kna w?glowego. Modyfikacjom zewn?trznym uleg? tak?e zderzak przedni: teraz b?dzie on wyposa?ony w dok?adk? i kierownice powietrza, tak?e z carbonu, ktre maj? za zadanie zwi?kszenie si?y docisku, a co za tym idzie maksymalnej pr?dko?ci w zakr?cie. Wyj?tkowa edycja LF-A wyr?nia? si? b?dzie tak?e kolorem nadwozia. Do wyboru b?d? kolory: pomara?czowy, bia?y, czarny i czarny mat.

Wstydem by?oby poprzestanie na zmianach jedynie wizualnych, dlatego silnik wzmocniono o dodatkowe 10 koni mechanicznych (teraz w sumie do dyspozycji b?dzie 570 KM), mas? ca?ego samochodu obni?ono o 100 kg, a dotychczasowe zawieszenie zast?piono jeszcze twardszym i ni?szym o 10 mm. 0,05 sekundy zaoszcz?dzimy przy ka?dej zmianie biegu, gdy? po drobnych usprawnieniach o tyle uda?o si? skrci? czas prze??czania pomi?dzy s?siednimi prze?o?eniami. Powy?sze zmiany jednak nie poprawi?y przyspieszenia do setki, ktre o dziwo nadal wynosi? ma 3,7 sekundy.

Cena nie jest oficjalnie znana, ale nie b?dzie ni?sza ni? bazowe 375 tys. dolarw, ktre trzeba zap?aci? za zwyk?ego LF-A.


Zamknij

Polecane firmy MOTORYZACJA

POLECAMY FIRMY.

  • Magic Phone Serwis i Sklep GSM

    dowiedz si? wi?cej

© 2010 - 2020 | Designed by: Mazehill & ZyjeSpox.com