Luksus, luksusowe samochody, najnowsze kolekcje - TylkoLuksus.pl

  • home
  • news
  • galeria
  • regulamin
  • newsletter
  • faq

Auta luksusowe

Spada Codatronca - szybki niczym F117

15 grudnia 2011

Istnieje wiele nietuzinkowych samochod體, o kt髍ych istnieniu wiele os骲 po prostu nie wie. Jednym z nich jest Spada Codatronca, r?cznie produkowany w ilo?ci 20 sztuk rocznie. Unikatowy supersamoch骴 o wygl?dzie krzy?體ki F-117 i samochodu.

Uk?ad nap?dowy zosta? zaadaptowany z Corvetty, a jego sercem jest siedmiolitrowy silnik V8 LS7 o mocy 630 koni mechanicznych. Przyspieszenie do setki takiego auta trwa 3,2 sekundy, ale dla ludzi o wysokich wymaganiach przewidziano wersje wspomagane przez kompresor mechaniczny, legitymuj?ce si? moc? od 750 koni wzwy?. W體czas pierwsza setka 刾?ka po czasie kr髏szym ni? 3 sekundy, co w??cza Codatronc? do elitarnego klubu dwusekundowc體.

Spada najciekawiej wygl?da z ty?u, zupe?nie jak wojskowy my?liwiec ze zw??aj?c? si? do ty?u kabin? pasa?ersk? i monstrualnej wielko?ci dyfuzorem. ?wiat?a obudowane s? w kszta?tach ?ywcem przypominaj?cych poszycie samolotu. Cz??? przednia samochodu wykonana jest z jednego kawa?ka formowanego aluminium, w kt髍e niejako zatopiono kanciaste ?wiat?a, poni?ej kt髍ych swe miejsce znalaz?y poka?ne wloty powietrza.

Wn?trze cho? nieco toporne, tak?e niepozbawione jest lotniczych analogii, z kt髍ych najwi?ksz? jest dr??ek zmiany bieg體 przypominaj?cy dr??ek sterowniczy. Tradycyjne analogowe zegary zast?pione zosta?y cyfrow? kontrolk?, a grub? mi?sist? kierownic? dostarczy?a firma Sparco o konotacjach rajdowych.

Cena to 300 tysi?cy Euro. Jako ciekawostk? nale?y przytoczy? fakt, ?e za projekt wsp?odpowiedzialny jest Polak- Wojciech Soko?owski.


Zamknij

Polecane firmy MOTORYZACJA

POLECAMY FIRMY.

  • Magic Phone Serwis i Sklep GSM

    dowiedz si? wi?cej

© 2010 - 2020 | Designed by: Mazehill & ZyjeSpox.com