Luksus, luksusowe samochody, najnowsze kolekcje - TylkoLuksus.pl

  • home
  • news
  • galeria
  • regulamin
  • newsletter
  • faq

Auta luksusowe

Luksusowe samochody sportowe od Lotusa

03 listopada 2012

Brytyjski Lotus specjalizuje si? w produkcji lekkich i szybkich samochodów sportowych i wy?cigowych. Obecnie zapowiedzia? premiery trzech nowych modeli, które z pewno?ci? zainteresuj? mi?o?ników szybkiej jazdy.

Na pocz?tek marka zaserwuje now? wersj? znanego sprzed lat Lotusa Elan produkowanego na prze?omie lat 60. i 70. Nast?pca Elana ma by? konkurentem Porsche 911, wyposa?ony zostanie w 4-litrowy silnik V6 o mocy 450 KM. Te imponuj?ce parametry zapewni? maj? te? ?wietne osi?gi. Nowy Lotus Elan ma przyspiesza? do setki w 3,5 sekundy i rozwija? pr?dko?? do oko?o 310 km/h.

Auto dost?pne ma by? równie? w wersji hybrydowej o niskiej emisji dwutlenku w?gla na poziomie 199 g/km. Od?wie?ony Elan do sprzeda?y ma trafi? ju? w 2013 roku i b?dzie kosztowa? oko?o 75 tysi?cy funtów.

 

 

Odnowiony zostanie równie? popularny model Elise. Jego nowa wersja ma si? pojawi? si? w 2015 roku i kosztowa? oko?o 40 tysi?cy funtów. Przede wszystkim zmieni si? wygl?d nowego Lotusa Elise. Jego twórcy charakteryzuj? model jako silny, pewny siebie i m?odzie?czy, chocia? znale?? w nim b?dzie mo?na równie? subtelne podobie?stwo do poprzednika. Kszta?tem najnowszy Elise przypomina? ma rekina – b?dzie mia? ostre i agresywne kszta?ty. Najnowszy Elise b?dzie wyposa?ony w 2-litrowy, 4-cylindrowy silnik o mocy 300-350 KM. Je?li za? jednostk? nap?dow? zestawi si? z niewielk? mas? lotusa (1095 kg), to mo?na spodziewa? si? po tym samochodzie naprawd? imponuj?cych osi?gów.

 

 

Ciekaw? propozycj? Lotusa jest tak?e luksusowy Lotus Eterne, przysz?y rywal Astona Martina Rapide. Czterodrzwiowe coupe jest przy tym kwintesencj? limuzyny sportowej. Eterne to samochód szybki, dynamiczny, a jednocze?nie elegancki i pi?kny. Wiadomo, ?e b?dzie wyposa?ony w 5-litrowy silnik V8 o mocy 620 KM. Model b?dzie te? dost?pny w wersji hybrydowej. Podobnie jak Lotus Elise, model Eterne do sprzeda?y trafi równie? w 2015 roku. B?dzie jednak znacznie dro?szy. Szacuje si?, ?e luksusowa limuzyna sportowa od Lotusa b?dzie kosztowa? 120 tysi?cy funtów.

 

 

Nam podoba si? natomiast produkowany w 2000 roku model Lotus 340R, który jest specjaln? edycj? Lotusa Elise. Model wyprodukowany by? jedynie w 340 egzemplarzach, które zosta?y sprzedane zanim samochód trafi? do produkcji. Lekki, wa??cy zaledwie 701 kilogramów, dwudrzwiowy roadster wyposa?ony w 1,8-litrowy silnik R4 rozwija pr?dko?? do 212 km/h, do setki przyspiesza w 4,5 sekundy i kosztuje oko?o 35 tysi?cy funtów. Obecnie traktowany jest jak rarytas. Lotusa 340R zobaczy? mo?na na wy?cigach, trafia równie? do prywatnych kolekcji najbogatszych mi?o?ników samochodów.

 


Zamknij

Polecane firmy MOTORYZACJA

POLECAMY FIRMY.

  • Magic Phone Serwis i Sklep GSM

    dowiedz si? wi?cej

© 2010 - 2020 | Designed by: Mazehill & ZyjeSpox.com