Luksus, luksusowe samochody, najnowsze kolekcje - TylkoLuksus.pl

  • home
  • news
  • galeria
  • regulamin
  • newsletter
  • faq

Auta luksusowe

Luksusowy Maybach Exelero pi?kny i niedost?pny

18 sierpnia 2011

Mówi si?, ?e pieni?dze szcz??cia nie daj?. Oczywi?cie lepiej je mie? ni? nie, ale s? rzeczy, których kupi? po prostu nie mo?na. ?wietnym przyk?adem mo?e by? luksusowy Maybach Exelero - prototyp zbudowany w liczbie jednej sztuki na bazie Maybacha 57 z inicjatywy oponiarskiej firmy Fulda, a za po?rednictwem koncernu Daimler-Chrysler. Celem ca?ego przedsi?wzi?cia by?o zbudowanie samochodu, który mia? pobi? rekord pr?dko?ci uzyskanej na seryjnie produkowanych oponach.

Za projekt nadwozia odpowiedzialni s? in?ynierowie jednego z wydzia?ów niemieckiej Politechniki, dzi?ki czemu auto mo?e poszczyci? si? bardzo niskim wspó?czynnikiem oporu powietrza Cx=27, tak kluczowego przy próbach bicia rekordów pr?dko?ci. Co prawda kosztem osi?gów Exelero wygl?da nieco kontrowersyjnie, cho? z pewno?ci? nietuzinkowo. Linia nadwozia poprowadzona jest bardzo lekko, smukle i bez zb?dnych za?ama?. Przód zdominowa? chromowany centralny wlot powietrza i kanciaste, zachodz?ce na mask? reflektory przednie. Lusterka boczne osadzone s? na d?ugich wspornikach, a spadzisty ty? ze swoimi pionowymi ?wiat?ami przypomina nieco Wiessmana, który powsta? jednak sporo pó?niej. Wlew paliwa znalaz? si? w do?? nietypowym miejscu, bo na s?upku C (s?upka B w zasadzie nie ma). Dolna cz??? zderzaka zintegrowana jest ze sporych rozmiarów dyfuzorem tylnym, który zwi?ksza stateczno?? samochodu przy wi?kszych pr?dko?ciach.

 

 

We wn?trzu ma miejsce prawdziwa rewia w?ókna w?glowego, skóry i luksusowego wyko?czenia. G??bokie fotele zintegrowane z zag?ówkami w parze z szelkowymi pasami bezpiecze?stwa zapewniaj? ?wietne trzymanie boczne. Kierownica obszyta jest szar? skór? z licznymi czerwonymi wstawkami, podobnie jak i ca?e wn?trze.

 

 

Sercem Maybacha Exelero jest silnik V12 z podwójnym do?adowaniem, pochodz?cy z gamy Mercedesa, ale poddany rozwierceniu i kliku znacz?cym modyfikacjom, których efektem jest 700 koni mechanicznych i ponad 1000Nm. Samochód w 2005 roku ustanowi? nowy rekord pr?dko?ci dla opon Fulda Exelero przekraczaj?c na nich barier? 350km/h. Dla tych, który chcieliby mie? namiastk? tego luksusowego supersportowca pozostaje nabycie rekordowych opon do w?asnego samochodu i oczekiwanie na aukcj? charytatywn?, na której kiedy? by? mo?e auto zostanie wystawione pod m?otek.

Maciej Kintop


Zamknij

Polecane firmy MOTORYZACJA

POLECAMY FIRMY.

  • Magic Phone Serwis i Sklep GSM

    dowiedz si? wi?cej

© 2010 - 2020 | Designed by: Mazehill & ZyjeSpox.com