Luksus, luksusowe samochody, najnowsze kolekcje - TylkoLuksus.pl

  • home
  • news
  • galeria
  • regulamin
  • newsletter
  • faq

Auta luksusowe

Nowo?ci ze ?wiata luksusowej motoryzacji

24 listopada 2013

Marka Volvo w?a?ciwie ma ju? swoj? legend? i nie tylko mi?o?nikom marki kojarzy si? z kanciastymi kszta?tami, bezpiecze?stwem i ch?odn?, i?cie skandynawsk? elegancj? i minimalizmem. Volvo rzeczywi?cie ma ju? d?ug? histori? i wspania?? tradycj?, a osoby odpowiedzialne za projektowanie nowych modeli, ch?tnie z tej spu?cizny korzystaj?.

...
 

20 sierpnia 2013

W imieniu ca?ej redakcji Tylkoluksus.pl zapraszamy na imprez? Rage 2013, ktra powinna spodoba? si? mi?o?nikom dobrych aut sportowych, turystyki, sportu i zabawy na najwy?szym poziomie. Podczas imprezy zaprezentowane zostan? najnowsze modele Audi, pojawi? si? znane osobisto?ci ?wiata sportu, mediw i kultury,wystarczy przejrze? program imprezy, ?eby doj?? do wniosku, ?e Rage 2013 zapowiada si? na naprawd? ciekaw? imprez?.

...
 
27 maja 2013

Gumball 3000 - w 1999 roku zosta? wymy?lony przez brytyjskiego przedsi?biorce i projektanta Maximilliona Coopera, ktry od lat by? rowniez zapalonym kierowca wy?cigowym. Do rywalizacji na dystansie trzech tysi?cy mil Cooper zaprosi? rowniez inne zafascynowane motoryzacj? gwiazdy....

 
09 kwietnia 2013

Dobieg?y ko?ca chyba najbardziej presti?owe targi motoryzacyjne w Polsce. Podczas tegorocznej edycji na Mi?dzynarodowych Targach Pozna?skich go?cie mogli w dniach 5-7 kwietnia ogl?da? najpi?kniejsze luksusowe samochody. Nie mog?o zabrakn?? rwnie? redakcji Tylkoluksus.pl.

...
 
30 września 2012

Najwi?ksza impreza motoryzacyjna roku rozpocz?ta! Widzowie z ca?ego ?wiata mog? do po?owy pa?dziernika ogl?da? w Pary?u modele samochodw, ktre niebawem wyjad? na drogi. Nie brakuje te? samochodw koncepcyjnych, ktre z wielkim zaanga?owaniem dla znanych marek tworz? najlepsi in?ynierowi...

 

Polcemy naasze us?ugi i napraw? zbitej szybki w telefonie

Serwis i Sklep GSM

Magic Phone Sebastian Sok?

ul. Tu?ycka 2 Warszawa

© 2010 - 2020 | Designed by: Mazehill & ZyjeSpox.com