Luksus, luksusowe samochody, najnowsze kolekcje - TylkoLuksus.pl

  • home
  • news
  • galeria
  • regulamin
  • newsletter
  • faq

Auta luksusowe

Chevrolet i kampania "Make it happen"

21 grudnia 2011

Czy zdajesz sobie spraw?, ?e je?eli nie wykorzystasz jakiej? okazji, mo?e ju? ona nigdy si? nie powtrzy?? - te s?owa wie?cz? film promuj?cy najnowsz? kampani? reklamow? Chevroleta zatytu?owan? Make it happen. Trudno nie zgodzi? si? ze stwierdzeniem, ?e ?ycie pe?ne jest niewykorzystanych szans, takich jak te, ktre znajduj? si? na p?kach przedstawionego na klipie, wyimaginowanego magazynu. Niektre z nich potrafi? odmieni? nasze losy, inne przynie?? cho?by odrobin? rado?ci.

Ameryka?ski koncern swoj? akcj? marketingow? nie tylko przekonuje odbiorcw do tego, ?e warto d??y? do realizacji swoich marze?. Co tydzie?, w konkursie, daje tak?e okazj? do naprawienia zerwanych wi?zi z inn? osob? albo do nawi?zania nowej znajomo?ci. Wszyscy zainteresowani mog? za? wykorzysta? inn? szans? skorzysta? z bardzo ciekawej oferty wyprzeda?y rocznika 2011. Je?eli ciekawi? Ci? szczeg?y tej wyj?tkowej akcji, zapraszamy do zapoznania si? z informacjami o Make it Happen

Je?li spodoba?o Ci si? przes?anie filmiku reklamowego, inne ciekawe obrazy mo?esz obejrze? na stronie http://www.youtube.com/playlist?list=PLFF78A5F704F2A09B

To prace przygotowane na konkurs, ktry Chevrolet zrealizowa? wsplnie z MOFILM. M?odzi filmowcy mieli za zadanie zrealizowa? krtkie filmiki o niewykorzystanych okazjach, takich jak te przedstawione w klipie promuj?cym Make it Happen. Wszystkie wyr?nione prace zaskakuj? oryginalno?ci? i maj? w sobie bardzo pozytywn? energi?. Znajdziemy mi?dzy innymi histori? m??czyny, ktry zamiast realizowa? swoj? muzyczn? pasj?, po?wi?ci? si? niesatysfakcjonuj?cej pracy zawodowej, czy te? boksera, przekonuj?cego, ?e warto, dla lepszej przysz?o?ci, podj?? walk? ze swoimi s?abo?ciami.

Warto zwrci? tak?e uwag?, na wspomniany na wst?pie konkurs. Co tydzie? Chevrolet losuje jedn? szcz??liwca, ktremu sfinansuje spotkanie ze wskazan? przez niegoosob? (oczywi?cie o ile osoba ta wyrazi zgod?). W ten sposb, mo?emy umwi? si? z kim?, o kim my?limy ju? od d?u?szego czasu, a do tej pory nie mieli?my odwagi, aby zainicjowa? spotkanie. Jest to bardzo dobra okazja, aby w oryginalny sposb pojedna? si? z osob?, z ktr? jeste?my w konflikcie, b?d? te? rozpocz?? zupe?nie now? znajomo??. Je?eli chcesz zatem, aby Chevrolet zaaran?owa? Ci takowe spotkanie, wejd? na Facebooka i wy?lij swoje zg?oszenie: https://www.facebook.com/Chevrolet.Poland?sk=app_216151841786679

Aktualnie firma oferuje rwnie? atrakcyjne promocje na swoje samochody z roku 2011, mi?dzy innymi luksusowe SUV-y Chevrolet Captiva, Cheveroleta Orlando, Cruze 5D czy Cruz 4D. Kupuj?c je otrzymamy pakiet ubezpieczeniowy oraz mo?emy skorzysta? z kredytu 50/50 lub 40/60 (odpowiednio 50% i 40 % wk?adu w?asnego). Oprcz tego znajdziemy tak?e rabaty na Aveo Classic, Aveo 4D, Aveo 5D oraz Spark.

Niezale?nie od tego czy we?miesz udzia? w konkursie i czy zdecydujesz si? na wizyt? w salonie pami?taj o g?wnym przes?aniu kampanii reklamowej Chevroleta i wykorzystuj swoje prawdziwe okazje, bo mog? si? ju? nie powtrzy?!


Zamknij

Polecane firmy MOTORYZACJA

POLECAMY FIRMY.

  • Magic Phone Serwis i Sklep GSM

    dowiedz si? wi?cej

© 2010 - 2020 | Designed by: Mazehill & ZyjeSpox.com