Luksus, luksusowe samochody, najnowsze kolekcje - TylkoLuksus.pl

  • home
  • news
  • galeria
  • regulamin
  • newsletter
  • faq

Auta luksusowe

Mercedes Biome autem przysz?o?ci ?

07 lutego 2011

Auto to zosta?o wyhodowane w Mercedes-Bens Advanced Design Studios w Carlsbad w Kalifornii. Tak to nie pomy?ka, auto wyros?o z nasion ogl?danych przez in?ynierw, ktrzy wykorzystali najnowsze odkrycia w dziedzinie biotechnologii molekularnej. Opracowali precyzyjne DNA nowego materia?u okre?lanego jako BioFibre. Biome zosta? stworzony pod kierownictwem Huberta Lee. Gdy patrzymy na ten pojazd pojawia si? pytanie. Czy takie cudo b?dzie autem przysz?o?ci ?

By? mo?e.. Dzi? wiemy ?e auto powsta?o z my??? o konkursie Los Angeles Design Challenge organizowanym pod koniec ubieg?ego roku. Zadaniem dla stylistw by?o stworzenie bezpiecznego i ekologicznego auta, ktre przewiezie 4 osoby i wa?y maksymalnie 454kg. Model Biome powstaje z dwch nasion. Pierwsze gdy ro?nie powoduje wzrost od przedniej gwiazdy i tworzy nadwozie pojazdu, drugie od tylnej gwiazdy kszta?tuje wn?trze. Oczywi?cie na pro?b? klienta mo?e by? dopasowane tak jak sobie wymarzy, wszystko dzi?ki modyfikacjom genetycznym. Miejsca dla pasa?erw zosta?y podzielone do?? dziwnie: kierowca, za nim dwa siedzenia pasa?erw obok siebie i ostatnie miejsce ty?em do kierunku jazdy dla 1 pasa?era. Niestety mamy ograniczony zakres regulacji foteli i w ?rodku czujemy brak swobody i przestrzeni. Zastanawiaj? si? Pa?stwo gdzie s? drzwi ? Nie ma ich. Do Mercedesa Biome wchodzimy podnosz?c po?ow? nadwozia.

Ko?a samochodu rwnie? s? hodowane z nasion. Takie rozwi?zanie powoduje, ?e po zako?czeniu cyklu ?ycia Biome mo?e by? wykorzystane jako materia? budowlany lub kompost.

BioFibre jest to materia? l?ejszy ni? plastik ale bardziej wytrzyma?y i odporny na odkszta?cenia. Pojazd gotowy do jazdy wa?y 394 kg ma ponad 4m d?ugo?ci i 2,5m szeroko?ci.

Podczas wzrostu magazynuje energi? s?oneczna w specjalnych wi?zaniach chemicznych BioNectar4534 i przechowuje je. Energia ta pos?u?y p?niej do nap?du modelu.

Dodatkowo producent wymy?li? specjaln? technologi?, ktra pozwala pozyskiwa? z drzew nadmiar energii i przetwarza? j? we wspominany wcze?niej ?rodek chemiczny. Podobnie jak ro?liny, tak?e nasz bohater produkuje tlen, dzi?ki czemu dodatkowo pomaga naturze.

Mercedes oczywi?cie jest projektem i modelem nie porusza si? po drodze dlatego nie mamy informacji na temat przy?pieszenia i pr?dko?ci maksymalnej.Czy kiedykolwiek pojawi si? w produkcji ? A raczej w hodowli seryjnej ? Musieliby?my za?o?y? patrz?c na prze?wit auta, ?e w przysz?o?ci nasze drogi b?d? zupe?nie p?askie. Co jest niemo?liwe.Zamknij

Polecane firmy MOTORYZACJA

POLECAMY FIRMY.

  • Magic Phone Serwis i Sklep GSM

    dowiedz si? wi?cej

© 2010 - 2020 | Designed by: Mazehill & ZyjeSpox.com