Luksus, luksusowe samochody, najnowsze kolekcje - TylkoLuksus.pl

  • home
  • news
  • galeria
  • regulamin
  • newsletter
  • faq

Auta luksusowe

Alfa Romeo Giulia - pi?kna i luksusowa

17 lipca 2011

Alfa Romeo to marka samochodów, które od ponad 100 lat ciesz? si? wielk? popularno?ci. Na przestrzeni lat Alfa Romeo wypu?ci?o na rynki ?wiatowe wiele modeli samochodów, które zawsze uwa?ane by?y za towar luksusowy. Od 1986 roku marka jest w?asno?ci? koncertu Fiat, który nadal dba, by kolejne modele by?y coraz pi?kniejsze i spe?nia?y oczekiwania klientów.

 

Z tego wzgl?du opó?niona zosta?a premiera nowego modelu Alfy – Giulia, która mia?a zast?pi? popularn? Alf? Romeo 159 i planowano j? na rok 2012. Powodem by?o niezadowolenie producentów  ze stylistyki, przygotowanej przez Centro Stile Alfa Romeo. W zwi?zku z powy?szym ten najnowszy model uka?e si? dopiero pod koniec przysz?ego roku.

Fani Alfy Romeo z pewno?ci? czekaj? na rok 2013 równie? ze wzgl?du na pojawienie si? pierwszej w historii Alfy terenowej ( nie licz?c produkowanej dla wojska Matty ). Nazwa tego modelu to C-SUV, który ma sta? si? konkurencj? dla BMW X3 oraz Audi Q5. Samochód ma by? produkowany w fabryce Fiata w Mirafori i ma opiera? si? na platformie Giullietty. Nowo?ci? b?dzie zastosowanie w tego typu autach zamontowanie nap?du na obie osie. Samochód ma by? doskonale przystosowany do jazdy po drogach i by? najbardziej dynamiczny w swojej klasie.

Podziw budzi równie? najnowsza Alfa Spider, ze wzgl?du na swój niepowtarzalny, sportowy styl. Op?ywowe linie tego samochodu, swoista „w?oska elegancja” oraz komfort jazdy maj? przyci?ga? klientów jak magnes. Nowa Alfa Spider ma by? jednak nie tylko pi?kna wizualnie, ale przede wszystkim bezpieczna i oferowa? maksymalny poziom wyg?uszenia, dzi?ki optymalizacji zawiesze?.

Zarówno Alfa Romeo Gliuila, jak i C-SUV czy Spider s? z pewno?ci? samochodami pi?knymi i luksusowymi. Producenci do?o?yli wszelkich stara?, by nowa generacja Alfy trafia?a do klientów, ceni?cych sobie komfort i styl. Alfa Romeo od zawsze oferowa?a nieprzeci?tny design, jednak najnowsze modele pokazuj?, ?e pod wzgl?dem stylistycznym mo?na jeszcze zaskakiwa?.

 


Zamknij

Polecane firmy MOTORYZACJA

POLECAMY FIRMY.

  • Magic Phone Serwis i Sklep GSM

    dowiedz si? wi?cej

© 2010 - 2020 | Designed by: Mazehill & ZyjeSpox.com