Luksus, luksusowe samochody, najnowsze kolekcje - TylkoLuksus.pl

  • home
  • news
  • galeria
  • regulamin
  • newsletter
  • faq

Apartamenty luksusowe

Nieruchomo?ci

sekcja Nieruchomo?ci

08 listopada 2014

Jeszcze do niedawna, by zamieszka? w wie?owcu z prawdziwego zdarzenia, przenie?? si? trzeba by?o do Stanw Zjednoczonych. Teraz nie ma ju? takiej konieczno?ci. Wystarczy wybra? si? do Wroc?awia i zatrzyma? si? na kilka dni lub na sta?e w luksusowym, licz?cym 51 pi?ter i a? 212 metrw wysoko?ci SkyTower. Ten wyj?tkowy apartamentowiec to w?a?ciwie miasto w mie?cie, a znale?? w nim mo?na nie tylko luksusowe apartamenty, ale rwnie? luksusowe sklepy, biura...

  Zamknij
20 października 2014

O wyj?tkowo?ci nieruchomo?ci ?wiadczy nie tylko suma wydanych na ni? pieni?dzy. Te naprawd? luksusowe i z klas? znacznie r?ni? si? nowobogackich rezydencji i, mimo up?ywu czasu, wci?? prezentuj? si? wspaniale. W?a?nie takim miejscem jest Falling Water w Stanach Zjednoczonych. Nietypowa posiad?o?? zosta?a zaprojektowana przez Franka Lloyda Wrighta, wizjonera architektury, na polecenie rodziny Kaufmannw jeszcze przez drug? wojn? ?wiatow?. Obiekt pow...

  Zamknij
02 czerwca 2014

Mieszkania na poddaszach zawsze mia?y w sobie co? szczeglnego, a jako pierwsi ich wyj?tkowy potencja? odkryli arty?ci, ktrzy z upodobaniem na strychach domw tworzyli swoje bajeczne pracownie. Dzi? lofty pokochali rwnie? bogacze, a wielkie poprzemys?owe lokale maj? wr?cz idealne warunk...

  Zamknij
29 maja 2014

Ju? sam fakt posiadania w?asnych czterech ?cian to powd do dumy. Z czasem jednak warto zastanowi? si?, co mo?na zrobi?, by urz?dzi? je w wyj?tkowy sposb. Warto zadba? o to, by by?o funkcjonalne, wygodne, a jednocze?nie stylowe i eleganckie, nowoczesne lub bardziej klasyczne. Nasza...

  Zamknij
27 maja 2014

Bez w?tpienia to w?a?nie ogrodom przypada miano letnich salonw. A chocia? za najpi?kniejsze uchodz? te naturalne, podkre?laj?ce urok niczym nieska?onej przyrody, to jednak rwnie? i w nich nic nie jest przypadkowe. Zarwno ska?ki, rabaty kwiatw, krzewy, fontanny, wodospady czy zagubione...

  Zamknij

© 2010 - 2020 | Designed by: Mazehill & ZyjeSpox.com