Luksus, luksusowe samochody, najnowsze kolekcje - TylkoLuksus.pl

  • home
  • news
  • galeria
  • regulamin
  • newsletter
  • faq

Apartamenty luksusowe

Luksusowe mieszkania w centrum stolicy

08 lutego 2012

O zamieszkaniu w stolicy marzy coraz wi?cej osb. Przecie? to w Warszawie odbywaj? si? wszystkie najciekawsze wydarzenia kulturalne w kraju, znale?? w niej mo?na najciekawsze kluby, najlepsze uczelnie i oczywi?cie najwi?cej si? tu zarabia. Urok t?tni?cej ?yciem stolicy Polski doceniaj? przede wszystkim ludzie m?odzi, ktrzy chc? czerpa? z ?ycia pe?nymi gar?ciami, rozwija? si?, szybko awansowa? i podda? si? niezwyk?emu, warszawskiemu rytmowi.

Z my?l? o szczeglnie wymagaj?cych klientach, ktrym bardziej zale?y na luksusie i wygodzie, ni? oszcz?dno?ciach, powstaje ekskluzywna 19 dzielnica. Projekt jest realizowany przez hiszpa?sk? firm? Pro Urba i zosta? zaplanowany na 6 etapw. ??cznie ma powsta? oko?o 1700 mieszka?, dotychczas uko?czono etap pierwszy, a jesieni? 2011 do sprzeda?y trafi?o 300 mieszka? z dwch pierwszych budynkw. Kolejny etap budowy ma ruszy? ju? wiosn? 2012 roku.

Ca?a inwestycja zlokalizowana jest mi?dzy ulicami Kolejow? i Sienn?, tu? przy planowanej stacji metra Rondo Duszy?skiego.

Zainteresowani maj? w czym wybiera?. W?rd oferowanych mieszka? najmniejsze s? kawalerki o powierzchni od 30 metrw kwadratowych, najwi?ksz? propozycj? s? mieszkania pi?ciopokojowe o powierzchni do 114 metrw kwadratowych.

Planowane budynki maj? po dziewi?? pi?ter i doskonale wpisuj? si? w najnowsze trendy w architekturze i budownictwie. Poszczeglne lokale s? widne, funkcjonalne, do ich wyko?czenia u?yto najwy?szej jako?ci materia?w i bardzo modnego ostatnio po??czenia drewna i szk?a.

Zgodnie z planami inwestora, 19 dzielnica ma si? sta? jedynym w swoim rodzaju, nowoczesnym osiedlem z w?asn? infrastruktur?. Nie ma wi?c zabrakn?? urokliwych skwerkw, punktw us?ugowych, kawiarni i miejsc, w ktrych b?dzie mo?na wypocz?? razem z przyjaci?mi. Ze wzgl?du na lokalizacj? blisko centrum Warszawy i dobre po??czenia komunikacyjne, wszelkie sto?eczne atrakcje s? w?a?ciwie na wyci?gni?cie r?ki.

Szczeg?owe informacje o lokalach, dalszych inwestycjach, kosztach oraz wizualizacje i galerie znale?? mo?na na stronie internetowej inwestora: http://www.19dzielnica.pl/.


Zamknij

Polecane firmy MOTORYZACJA

POLECAMY FIRMY.

  • Magic Phone Serwis i Sklep GSM

    dowiedz si? wi?cej

© 2010 - 2020 | Designed by: Mazehill & ZyjeSpox.com