Luksus, luksusowe samochody, najnowsze kolekcje - TylkoLuksus.pl

  • home
  • news
  • galeria
  • regulamin
  • newsletter
  • faq

Apartamenty luksusowe

Luksusowe lofty

02 czerwca 2014

Mieszkania na poddaszach zawsze mia?y w sobie co? szczeglnego, a jako pierwsi ich wyj?tkowy potencja? odkryli arty?ci, ktrzy z upodobaniem na strychach domw tworzyli swoje bajeczne pracownie. Dzi? lofty pokochali rwnie? bogacze, a wielkie poprzemys?owe lokale maj? wr?cz idealne warunki do aran?owania luksusowych wn?trz. Nasza redakcja wybra?a 5 wyj?tkowo inspiruj?cych aran?acji.

Lofty wcale przy tym nie musz? sprawia? wra?enia dopracowanych w ka?dym calu. Mile widziana jest nonszalancja, a wyj?tkowo modne s? surowe materia?y. Nigdzie tak jak w loftach nie sprawdza si? te? zasada mniej to wi?cej. Warto poprzesta? na podstawowych kolorach, postawi? na biel i czer?, wybiera? naturalne drewno. Takie jasne wn?trza s? nie tylko jasne, ale rwnie? i sprawiaj? wra?enie znacznie wi?kszych ni? s? w rzeczywisto?ci. By jednak wystrj nie by? anemiczny, dobrze jest postawi? na wyraziste meble czarne sofy, czerwone zas?ony czy ??te detale.

Casual to styl, ktry doskonale sprawdza si? nie tylko w wielkomiejskiej modzie. Warto zainspirowa? si? nim rwnie?, urz?dzaj? mieszkanie. Ciemniejsze, stonowane kolory, wyk?adane bielona ceg?? ?ciany, drewniane pod?ogi czy intryguj?ce instalacje na suficie rwnie? mog? z?o?y? si? na bardzo nowoczesne i modne wn?trze. W lofcie wykorzysta? przy tym warto ka?dy element przestrzeni. Miejsce do pracy mo?na wi?c ?mia?o stworzy? nad ??kiem, a kuchenne sprz?ty wbudowa? w ?cian?. Kropk? nad i w tym wypadku okaza? si? mog? nowoczesne geometryczne meble i inspiruj?ca grafika czy plakat.

Lofty ju? same w sobie s? hipsterskie, ale to wra?enie mo?e spot?gowa? jeszcze odpowiedni wystrj. Warto postawi? na kolory. Wielkie pufy w r?nych kolorach, proste ??ko w odcieniach fioletu i czerwieni czy wreszcie wielki naro?nik przypadn? do gustu ka?demu zbuntowanemu bogaczowi, ktry na ka?dym kroku stara si? i?? pod pr?d. Hipsterski loft powinien jednak sprawia? te? wra?enie odrobin? niedopracowanego. Grafiki i obrazy poustawiane przy ?cianach, pouk?adane w stosy ksi??ki, p?dzle i s?oiczki z farb? nadadz? wn?trzu bardziej artystyczny klimat. Przy wyborze materia?w jednak warto postawi? mimo wszystko na klasyk? drewniane pod?ogi i ?ciany w stonowanych kolorach sprawdz? si? doskonale rwnie? w tak nietypowym lofcie.

Lofty to z za?o?enia mieszkania w budynkach poprzemys?owych. Urz?dzaj?c taki lokal, warto wi?c zastanowi? si? nad stylem industrialnym. Nowoczesne meble o nietypowych kszta?tach, oryginalne lampy przypominaj?ce kszta?tem wielkiego paj?ka i liczne ozdoby o geometrycznych kszta?tach b?d? idealnym wype?nieniem takich wn?trz. By jeszcze lepiej zaakcentowa? nietypowe formy, najlepiej jest wybra? stonowane kolory biel, be?e i szaro?ci. Rwnie? w tym wypadku ?wietnie sprawdzaj? si? drewniane parkiety, przeszklone drzwi i jasne ?ciany.

Loft mo?na jednak ?mia?o urz?dzi? te? na bogato, wybra? zdecydowanie cieplejsze kolory i przemieni? wielkie mieszkanie na poddaszu w co? na podobie?stwo muzeum i pubu w jednym. Luksusowy zestaw wypoczynkowy, misternie zdobione szezlongi i podn?ki b?d? idealnie komponowa? si? z kominkiem i meblami z ciemnego drewna. Grafiki i obrazy znakomicie b?d? prezentowa? si? na tle wy?o?onej czerwon? ceg?? ?ciany, kuchnia zyska nietypowy charakter, je?li wybierze si? do niej metaliczne i bardzo surowe meble. Jeszcze jedn?, zaskakuj?c? cho? niew?tpliwie pasuj?c? do ca?o?ci ozdob? mo?e by? st? bilardowy.


Zamknij

Polecane firmy MOTORYZACJA

POLECAMY FIRMY.

  • Magic Phone Serwis i Sklep GSM

    dowiedz si? wi?cej

© 2010 - 2020 | Designed by: Mazehill & ZyjeSpox.com