Luksus, luksusowe samochody, najnowsze kolekcje - TylkoLuksus.pl

  • home
  • news
  • galeria
  • regulamin
  • newsletter
  • faq

Apartamenty luksusowe

Falling Water - luksusowa rezydencja w okolicach Pittsburgha

20 października 2014

O wyj?tkowo?ci nieruchomo?ci ?wiadczy nie tylko suma wydanych na ni? pieni?dzy. Te naprawd? luksusowe i z klas? znacznie r?ni? si? nowobogackich rezydencji i, mimo up?ywu czasu, wci?? prezentuj? si? wspaniale. W?a?nie takim miejscem jest Falling Water w Stanach Zjednoczonych. Nietypowa posiad?o?? zosta?a zaprojektowana przez Franka Lloyda Wrighta, wizjonera architektury, na polecenie rodziny Kaufmannw jeszcze przez drug? wojn? ?wiatow?. Obiekt powstawa? w latach 1936-1939, rozpo?ciera si? nad 30 wodospadami i znajduje si? w wyj?tkowo malowniczej okolicy Pittsburgha znanej jako Bear Run.

Koszty wybudowania obiektu by?y na owe czasy imponuj?ce i wynios?y 155 tysi?cy dolarw, z czego 8 tysi?cy to wynagrodzenie samego Wrighta a 4,5 tysi?ca przeznaczono na orzechowe meble. Powstanie Falling Water okaza?o si? nie lada gratk? rwnie? w ?wiecie architektury, a obiekt szybko trafi? na list? architektonicznych pere?ek Stanw Zjednoczonych. Obiekt z czasem udost?pniono zwiedzaj?cym, a od 1964 roku obejrza?o go ju? ponad 4,5 miliona osb.

Falling Water przyci?ga turystyczne wycieczki, ale rwnie? i mi?o?nikw architektury oraz tych, ktrzy ceni? sobie odpoczynek, prac? czy ?wi?towanie w wyj?tkowej scenerii. W?adze Falling Water oferuj? mo?liwo?? przyjazdu w ma?ych grupach na 3-dniowe wycieczki, zainteresowanym udost?pniane s? rwnie? sale konferencyjne i wizytowe pomieszczenia w pobli?u Falling Water idealne na szkolenia, wa?ne spotkania biznesowe, konferencje czy nawet wesela.


Zamknij

Polecane firmy MOTORYZACJA

POLECAMY FIRMY.

  • Magic Phone Serwis i Sklep GSM

    dowiedz si? wi?cej

© 2010 - 2020 | Designed by: Mazehill & ZyjeSpox.com