Luksus, luksusowe samochody, najnowsze kolekcje - TylkoLuksus.pl

  • home
  • news
  • galeria
  • regulamin
  • newsletter
  • faq

Apartamenty luksusowe

Luksusowe apartementy Holland Park w Warszawie

14 pa藕dziernika 2011

Apartementy Holland Park znajduj? si? na lewym brzegu Wis?y, w jednej z najelegantszych i najbardziej presti?owych dzielnic Warszawy. Budynki wyros?y na terenie okre?lanym jako "zielone p?uca miasta", u zbiegu Ksi???cej i Placu Trzech Krzy?y, w s?siedztwie Ko?cio?a ?w. Aleksandra. Plac Trzech Krzy?y jest zaliczany do atrakcji s?ynnego Traktu Kr髄ewskiego, wiod?cego od Zamku Kr髄ewskiego poprzez Krakowskie Przedmie?cie i Nowy ?wiat, w d? Alejami Ujazdowskimi do Wilanowa - pi?knego pa?acu, per?y barokowej architektury stolicy, nale??cego niegdy? do kr髄a Jana III Sobieskiego.

Apartementy Holland Park s? po?o?one nieopodal ?azienek Kr髄ewskich, kt髍e przyci?gaj? warszawiak體 i turyst體 s?ynnymi koncertami fortepianowymi odbywaj?cymi si? u st髉 pomnika Chopina.Dzi?ki swojej bogatej historii, zabytkowej architekturze oraz nowym inwestycjom skrzy?owanie ulicy Ksi???cej i Placu Trzech Krzy?y staje si? jednym z najbardziej presti?owych miejsc stolicy - jego rang? podnosi s?siedztwo ambasad, bank體, Gie?dy Papier體 Warto?ciowych, a tak?e luksusowych sklep體, restauracji i hoteli.

Wyj?tkowa lokalizacja Apartement體 Holland Park, cho? w samym centrum miasta, pozwala na szybki dojazd na lotnisko i do innych cz??ci miasta zar體no komunikacj? miejsk?, jak i samochodem.

Kompleks jest po??czony z Placem Trzech Krzy?y i ulic? Ksi???c? pasa?em dla pieszych. W sk?ad kompleksu Holland Park wchodz? dwa budynki: Brunello i Oscar. Ich nazwy pochodz? od dw骳h odmian tulipan體 b?d?cych symbolem Holandii. Holland Park oferuje 64 dwu- i trzypokojowe luksusowe apartamenty o powierzchni od 85 m2 do 180 m2.

wi?cej www.keenproperty.com


Zamknij

Polecane firmy MOTORYZACJA

POLECAMY FIRMY.

  • Magic Phone Serwis i Sklep GSM

    dowiedz si? wi?cej

© 2010 - 2020 | Designed by: Mazehill & ZyjeSpox.com