Luksus, luksusowe samochody, najnowsze kolekcje - TylkoLuksus.pl

  • home
  • news
  • galeria
  • regulamin
  • newsletter
  • faq

Hotele luksusowe

Odyssey ClubHotel Wellness & SPA

31 pa藕dziernika 2011

W G髍ach ?wi?tokrzyskich, niedaleko Kielc, powsta?o miejsce, kt髍e ?mia?o mo?na nazwa? rajem na ziemi. Odyssey ClubHotel Wellness & SPA to kompleks oferuj?cy luksusowe us?ugi wprowadzaj?ce nas w b?ogi nastr骿, zapewniaj?ce upragniony wypoczynek, pobudzaj?ce do ?ycia, daj?ce mo?liwo?? zadbania o zdrowie, kondycj? i urod?, a tak?e uczestnictwa w profesjonalnie zorganizowanych imprezach i wycieczkach, w pe?ni korzystaj?c z urok體 tej jak?e malowniczej okolicy.

Oznaczony 5 gwiazdkami Hotel Odyssey w swoje bogate progi zaprasza zainteresowanych do 38 pokoj體 jedno i dwuosobowych, a bardziej zamo?nej klienteli oddaje do dyspozycji 4 apartamenty. Zamys? towarzysz?cy projektowaniu wn?trz przeznaczonych dla go?ci uwzgl?dnia koj?c? kolorystyk?, elegancj? i funkcjonalno?? wyposa?enia, multum taras體 i panoramicznych okien wpuszczaj?cych do pomieszcze? du?o ?wiat?a i pozwalaj?cych podziwia? otaczaj?c? ca?y teren, przyrod?. Opr骳z pi?kna natury w jakie ten obszar obfituje, w zasi?gu r?ki jest mn髎two ciekawych punkt體 z turystycznej mapy regionu. Niezapomnianymi chwilami dla ca?ej rodziny mo?e by? wycieczka do Jaskini Raj, Parku Jurajskiego w Ba?towie, opactwa w ?wi?tym Krzy?u lub do Ch?cin, gdzie mo?na zwiedzi? ruiny zamku. W zale?no?ci od ?ycze? klient體 i pory roku, Hotel Odyssey proponuje krajoznawcze wyprawy piesze, rowerowe, szusowanie po ?wi?tokrzyskich szlakach, kuligi b?d? ogniska.

Dla klient體 przybywaj?cych do Odyssey w celach s?u?bowych, przygotowano 4 sale konferencyjne. W zale?no?ci od ilo?ciowych i formalnych potrzeb szkolenia lub spotkania biznesowego, mamy do wyboru Sal? Konferencyjn? mieszcz?c? do 100 os骲, Sal? Plenarn? przeznaczon? na kameralne zebrania licz?ce do 30 os骲 i eleganck? Sal? Klubow?, z owalnym sto?em, kt髍a ?wietnie nadaje si? do nieco mniej kurtuazyjnych spotka?.

Odyssey to r體nie? perspektywa czerpania z 刉italnych podr?y Wellness. Pod t? sentencj? kryje si? pla?a przy dwudziestometrowym basenie rekreacyjnym, basen solankowy, jacuzzi, sauna fi?ska, zio?owa i infrared, studnia lodowa, sala i sprz?t do ?wicze? wysi?kowych oraz sala wyciszaj?ca do medytacji i jogi. Odyssey Wellness & SPA w nowoczesnych gabinetach odnowy biologicznej, ma w ofercie zabiegi od?ywczo-piel?gnacyjne dbaj?ce o ca?e cia?o od st髉 po czubek g?owy. Zabiegi kosmetyczne i nocleg w hotelu mo?na po??czy? w najdogodniejsze pakiety pobytowe o kusz?cych nazwach Wsch骴 S?o?ca, 20000 Mil Podmorskiej ?eglugi, Eliksir M?odo?ci czy Ksi??yc na Barbados.

Dla jeszcze wi?kszej satysfakcji odwiedzaj?cych Odyssey, w?a?ciciele za?o?yli ekskluzywny klub, pozwalaj?cy na nadanie jego cz?onkom specjalnych przywilej體. Presti?owa karta uczestnictwa Odyssey Club to m. in. zni?ki na us?ugi, ale przede wszystkim priorytetowe za?atwianie spraw, udzia? w kreowaniu warunk體 ofertowych Odyssey ClubHotel Wellness&SPA.

Wi?cej informacji na http://www.hotelodyssey.pl/


Zamknij

POLECAMY FIRMY.

  • Magic Phone Serwis i Sklep GSM

    dowiedz si? wi?cej

© 2010 - 2020 | Designed by: Mazehill & ZyjeSpox.com