Luksus, luksusowe samochody, najnowsze kolekcje - TylkoLuksus.pl

  • home
  • news
  • galeria
  • regulamin
  • newsletter
  • faq

Hotele luksusowe

Luksusowy Hotel - Yas Marina

04 grudnia 2011

Yas Marina Hotel, po?o?ony w Abu Dhabi, to z pewno?ci? obiekt wyj?tkowy. Nie tylko dlatego, ?e jest pierwszym hotelem zbudowanym wzd?u? toru wy?cigowego Formu?y 1. To równie? miejsce, które dzi?ki wyj?tkowym rozwi?zaniom architektonicznym i atrakcjom przewidzianym dla go?ci, sta?o si? dla wielu osób uosobieniem luksusu i wymarzonym obiektem nie tylko do wypoczynku, ale i organizacji spotka? biznesowych.

 

 

Budow? obiektu, który zaprojektowali Hani Rashid i Lisa Anne Couture, zako?czono 1 listopada 2009 roku. Charakterystyczn? cech? i znakiem rozpoznawczym hotelu, oprócz obecno?ci w jego obr?bie toru wy?cigowego, jest umieszczone na przestrzeni 217 metrów powierzchni budowli 5 389 zmieniaj?cych kolor, ?wiec?cych w systemie LED szyb. Dzi?ki temu, kiedy zajdzie s?o?ce, prezentuje si? ona wyj?tkowo, tworz?c niesamowity efekt wizualny.

 

Wewn?trz hotelu znajdziemy 499 pokojów. Wspaniale zaprojektowane i ekstrawagancko urz?dzone  pomieszczenia i pokryte szk?em ?azienki oraz niezwyk?e widoki rozpo?cieraj?ce si? z okna, pozwol? w wyj?tkowej atmosferze sp?dzi? czas go?ciom. Oprócz tego nie brakuje na terenie obiektu basenu, czy te? luksusowego SPA, zaprojektowanego w stylu tradycyjnej ?a?ni tureckiej, w którym mo?na skorzysta? zarówno z tradycyjnych, jak i niekonwencjonalnych zabiegów odpr??aj?cych. W menu restauracji i kilkunastu barów szybkiej obs?ugi zlokalizowanych na terenie Yas Marina, znajdziemy najbardziej wyszukane potrawy, zarówno specjalno?ci kuchni lokalnej, jak i innych krajów.

 

 

Kwoty za nocleg uzale?nione s? od standardu, jaki wybierze odwiedzaj?cy. Standardowo za dob? zap?aci od oko?o 700 z?otych, do ponad 2000 z?otych. Pokoje ró?ni? si? od siebie g?ównie widokiem, rozpo?cieraj?cym si? z okna. Za widok na panoram? miasta, czy tor wy?cigowy, p?aci si? oczywi?cie wi?cej. Znacz?co dro?sza jest tylko opcja Yas Presidential, oferuj?ca wzniesione lofty, z których mo?emy podziwia? wyko?czenie obiektu. Oprócz tego w opcji tej mamy równie? du?y taras z basenem oraz widokiem na panoram? Mariny i Abu Dhabi, czy nawet prywatnego szefa kuchni.

 

Wi?cej zdj?? po zalogowaniu.

 

 


Zamknij

POLECAMY FIRMY.

  • Magic Phone Serwis i Sklep GSM

    dowiedz si? wi?cej

© 2010 - 2019 | Designed by: Mazehill & ZyjeSpox.com