Luksus, luksusowe samochody, najnowsze kolekcje - TylkoLuksus.pl

  • home
  • news
  • galeria
  • regulamin
  • newsletter
  • faq

Hotele luksusowe

Niezwyk?y hotel w sercu Barcelony

12 sierpnia 2012

W Polsce o miano najpi?kniejszego miasta konkuruj? ze sob? od setek lat Warszawa i Kraków. Takie pojedynki jednak maj? miejsce nie tylko w Polsce. O presti? rywalizuj? te? ze sob? od lat Madryt i Barcelona. Hiszpa?ska stolica jest znana z pokazów mody, kultowych klubów, dynamicznie rozwijaj?cych si? firm. Tymczasem po?o?ona w Katalonii Barcelona to miasto, które silnie zwi?zane jest z hiszpa?sk? tradycj?, histori?, a ?lady dawnych lat znale?? mo?na na ka?dej ulicy. Dodatkow? s?aw? miastu przynios?y powie?ci Carlosa Ruiza Zafona, których akcja toczy si? w?a?nie Barcelonie.

 

 

Romantyczna, nostalgiczna Barcelona kusi zabytkami, ale tysi?ce turystów ci?gn? równie? co roku na miejscow? pla?? Ciutat Vella. Tu? przy niej znajduje si? w pe?ni nowoczesny luksusowy hotel W, którego pi?? gwiazdek jest najlepszym potwierdzeniem luksusu i wysokiej jako?ci ?wiadczonych us?ug.

W niedalekiej odleg?o?ci znajduje si? Wzgórze i Zamek Montjuic, Akwarium, Gran Teatre del Liceu oraz s?ynna ulica Las Ramblas.

 

Nowoczesny hotel W liczy 26 pi?ter, a na go?ci czekaj? 473 luksusowe, ?wietnie wyposa?one pokoje. Zainteresowani mog? te? zdecydowa? si? na wykupienie posi?ków w hotelowej restauracji i korzysta? z urz?dze? rekreacyjnych – hotel posiada w?asny basen, si?owni?, centrum fitness i SPA. Mo?na równie? wypo?ycza? sprz?ty do uprawiania sportów wodnych (kajaki, ?aglówki i ?odzie motorowe). Dodatkowo mo?na zamówi? do pokoju budzenie czy nawet masa? na pocz?tek lub zako?czenie dnia.

 

Hotel W powinien w pe?ni zadowoli? zarówno wymagaj?cych turystów, jak te? i przedsi?biorców, którzy szukaj? miejsca na organizowanie konferencji. Hotel dysponuje doskona?ym salonem konferencyjnym i swoim biznesowym go?ciom zapewnia wszystkie niezb?dne us?ugi.

 

Niew?tpliw? atrakcj? hotelu jest te? taras na dachu, z którego mo?na podziwia? imponuj?c? panoram? Barcelony, s?cz?c wy?mienity koktajl lub drinka.

 

Wi?cej informacji o hotelu mo?na znale?? na stronie internetowej: http://pl.hotels.com/ho311651/w-barcelona-barcelona-hiszpania/.

 
Zamknij

POLECAMY FIRMY.

  • Magic Phone Serwis i Sklep GSM

    dowiedz si? wi?cej

© 2010 - 2019 | Designed by: Mazehill & ZyjeSpox.com