Luksus, luksusowe samochody, najnowsze kolekcje - TylkoLuksus.pl

  • home
  • news
  • galeria
  • regulamin
  • newsletter
  • faq

Hotele luksusowe

Luksusowe Konferencje w Hotelu Nowodwory.

09 maja 2013

Malowniczo na granicy Mazowsza i Podlasia, zaledwie 130 kilometr體 od Warszawy znajduje si? ?redniowieczna miejscowo?? Ciechanowiec. Nasza redakcja mia?a okazj? odwiedzi? ten uroczy zak?tek i szczeg?owo zapozna? si? z ofert? nowego, miejscowego Hotelu Nowodwory.
O?rodek po?o?ony jest w pobli?u rzeki Nurzec, ok. 10 minut pieszo od centrum miasta, w pobli?u miejscowego skansenu, kt髍y w pigu?ce przedstawia kulturalne dziedzictwo Podlasia.Na go?ci hotelu czekaj? 24 komfortowo urz?dzone pokoje, gustowne, stylowe i nowoczesne.
Obiekt dysponuje te? trzema salami konferencyjnymi, kt髍e jednak w razie konieczno?ci mo?na po??czy? w jedn?, kt髍a pomie?ci 200 os骲. Wszystkie pomieszczenia konferencyjne wyposa?one s? w profesjonalny sprz?t multimedialny, rzutnik, mo?na w nich r體nie? korzysta? z bezprzewodowego internetu. Hotel Nowodwory b?dzie wi?c idealnym miejscem do organizowania mniejszych i wi?kszych konferencji, spotka? biznesowych czy wreszcie imprez rodzinnych od chrzcin po wesela.

Sam obiekt robi ju? imponuj?ce wra?enie, stylem nawi?zuje do po?o?onego w pobli?u zespo?u pa?acowo-parkowego, chocia? nie zapomniano r體nie? o szczeg?ach. Starannie dobierane s? detale, z wyj?tkow? dba?o?ci? komponuje si? nawet dania na talerzach.

Hotelowa restauracja i zatrudnieni w niej kucharze to r體nie? du?y atut hotelu Nowodwory. Urzek?a nas kapitalnie przyrz?dzona i podana kaczka po staropolsku z pieczon? gruszk?. Mieli?my r體nie? okazj? obejrze? restauracj? od kuchni w dos?ownym tego s?owa znaczeniu. Pracownicy z szefem kuchni na czele w przygotowywanie posi?k體 wk?adaj? ca?e serce, wykorzystuj? wszystkie swoje umiej?tno?ci, a co najwa?niejsze ceny posi?k體 jeszcze bardziej zaostrzaj? apetyt, poniewa? s? znacznie ni?sze ni? w Warszawie.

Gor?co zach?camy do odwiedzania tego niezwyk?ego miejsca. My znalezlismy tutaj cisze, mi?? atmosfere i krajobrazowe widoki.

Mamy dla Pa?stwa specjalna ofert? cenowa przy rezerwacji poprzez nasza strun?,


Zamknij

POLECAMY FIRMY.

  • Magic Phone Serwis i Sklep GSM

    dowiedz si? wi?cej

© 2010 - 2020 | Designed by: Mazehill & ZyjeSpox.com