Luksus, luksusowe samochody, najnowsze kolekcje - TylkoLuksus.pl

  • home
  • news
  • galeria
  • regulamin
  • newsletter
  • faq

Hotele luksusowe

05 lipca 2013

Redakcja tylkoluksus.pl ma zaszczyt przedstawi? pierwszy czterogwiazdkowy, nowoczesny hotel w województwie ?wi?tokrzyskim. Hotel S?oneczny Zdrój Medical SPA & Wellness to niezwyk?y obiekt, który liczy a? 120 pokoi, posiada 3 sale konferencyjne, restauracj? i wspania?e zaplecze SPA & Wellness, na które sk?ada si? 36 gabinetów wyposa?onych w nowoczesny sprz?t rehabilitacyjny i SPA. Do dyspozycji go?ci oddany jest równie? hotelowy basen, jacuzzi oraz sauny. W obiekcie wykorzystywane s? tak?e naturalne walory regionu: ?ród?a wód siarczkowych i borowiny, unikalnych na skal? europejsk?.

 

W obr?bie samego obiektu mo?na wi?c ?wietnie zorganizowa? sobie czas, ?eby nawet po weekendzie wróci? do codziennych obowi?zków rze?kim i wypocz?tym. Rozbudowana oferta us?ug medycznych i SPA to jednak dopiero pocz?tek atrakcji, które przygotowa? dla swoich go?ci luksusowy hotel S?oneczny Zdrój. W o?rodku mo?na pogra? w kr?gle, tenisa, golfa, mi?o sp?dzi? czas w bezp?atnej czytelni, Winiarni czy na Tarasie S?onecznym, dla dzieci natomiast powsta? specjalny Kids Corner. W hotelu z powodzeniem wypoczywa? mo?e wi?c ca?a rodzina, a mile widziane s? nawet czworonogi, które przyjmowane s? za dodatkow? op?at?.

 

 

Niew?tpliw? zalet? hotelu jest te? ekskluzywna restauracja Ponidzie, w której serwowane s? wyborne ?niadania, pyszna kawa, dania typowe dla kuchni europejskiej oraz lokalne specja?y, m.in. podp?omyki, pierogi z kasz? gryczan? i serem, pra?ucha ziemniaczana oraz kotlety z fasoli, wszystkie bajecznie przybrane i podane w pi?knych restauracyjnych wn?trzach. W obiekcie organizowane s? ró?ne imprezy okoliczno?ciowe, bankiety, obiady rodzinne dla nawet 250 go?ci, a oprócz restauracji do tego celu wykorzystywane s? równie? wspania?a, przeszkolona oran?eria oraz chata grillowa idealna do mniej formalnych spotka?.

 

 

Jak wi?kszo?? nowoczesnych hoteli, równie? i luksusowy hotel S?oneczny Zdrój jest ?wietnie przygotowany do organizacji konferencji. Na ich potrzeby przygotowano 3 sale wyposa?one w nowoczesny sprz?t multimedialny. Jedna ma powierzchni? ponad stu metrów kwadratowych i pomie?ci ponad 100 go?ci, pozosta?e s? bardziej kameralne i idealne do zorganizowania spotka? w grupach 10-14 osób. Do spotka? czy mniej formalnych konferencji mo?e zosta? wykorzystany równie? hotelowy Bar Kalejdoskop. Obiekt mo?e by? równie? wspania?ym miejscem do zorganizowania typowych spotka? i wyjazdów integracyjnych. Wspólne ognisko, kulig czy wieczór przy muzyce z pewno?ci? zawi??? mi?dzy wspó?pracownikami i partnerami biznesowymi cieplejsze, bardziej przyjacielskie relacje.

 

 

Warto te? wspomnie? o atrakcjach najbli?szej okolicy. W samym Busku Zdroju warto przespacerowa? si? po zabytkowej cz??ci miasta, odwiedzi? miejscowe parki, wybra? si? na ryby lub grzybobranie do pobliskiego lasu. Mo?na te? wybra? bardziej aktywne formy wypoczynku jak wycieczki rowerowe i konne lub sp?ywy kajakowe. Atrakcj? dla dzieci i doros?ych b?dzie z pewno?ci? Europejskie Centrum bajki w Pacanowie, rodzinnej miejscowo?ci Kozio?ka Mato?ka. Z kolei koneserów dobrej muzyki zainteresowa? powinien odbywaj?cy si? rokrocznie w Busku Zdroju Mi?dzynarodowy Festiwal Muzyczny im. Krystyny Jamroz, na który zawsze przyje?d?aj? cenione w kraju i na ?wiecie gwiazdy muzyki powa?nej.

 

Wszystkie niezb?dne informacje o hotelu S?oneczny Zdrój znajduj? si? na stronie http://www.slonecznyzdroj.pl/. Mo?na na niej dokonywa? równie? rezerwacji noclegów i ca?ych pakietów us?ug.


Zamknij

POLECAMY FIRMY.

  • Magic Phone Serwis i Sklep GSM

    dowiedz si? wi?cej

© 2010 - 2019 | Designed by: Mazehill & ZyjeSpox.com