Luksus, luksusowe samochody, najnowsze kolekcje - TylkoLuksus.pl

  • home
  • news
  • galeria
  • regulamin
  • newsletter
  • faq

Hotele luksusowe

Najdro?szy hotel na ?wiecie- Emirate Palace

11 sierpnia 2011

W dzisiejszych czasach, gdy podr?owanie sta?o si? tak ?atwe, przebieramy w ofertach hoteli, aby mc zatrzyma? si? w jakim? mie?cie na d?u?ej. Mamy do wyboru r?ne standardy, od bardzo skromnych kwater po luksusowe pi?ciogwiazdkowe hotele. Tak naprawd? w wyborze mo?e nas ograniczy? jedynie cena. Coraz cz??ciej to w?a?nieona staje si? wyznacznikiem atrakcyjno?ci hotelu.

Z pewno?ci? nieosi?galny dla wi?kszo?ci z nas jest Emirate Palace mieszcz?cy si? w stolicy Zjednoczonych Emiratw Arabskich. Hotel ten, a w?a?ciwie istny pa?ac, jest dost?pny tylko dla nielicznych, do ktrych zaliczaj? si? g?owy pa?stw i multimiliarderzy, a tych przecie? nie jest znowu tak wiele. Nie ma jednak co si? dziwi?, ?e oferta hotelu nie jest kierowana do zwyk?ych ?miertelnikw, gdy? za noc w tym hotelu trzeba zap?aci? oko?o 50 tysi?cy z?otych i nie jest to najdro?szy z mo?liwych wariantw.

Rodzi si? pytanie: co takiego wyj?tkowego proponuje hotel Emirate Palace? Samo wn?trze swoim przepychem bogactwem zapiera dech w piersiach. B?d?c go?ciem hotelu, otrzymujesz do swojej dyspozycji kamerdynera, ktrego zadaniem jest zdj?? z Ciebie wszystkie mo?liwe obowi?zki, ??cznie z ubieraniem. Nie ma ryzyka, ?e nie uda Ci si? porozumie? z obs?ug? hotelu poniewa? pracuj? tam ludzie, ktrzy pos?uguj? si? ??cznie 50 j?zykami. Dodatkowo na terenie hotelu znajduj? si? baseny, sklepy, SPA, a nawet l?dowisko dla helikoptera i przysta?.

Nic wi?c dziwnego, ?e w pi?ciogwiazdkowej skali okre?laj?cej standardy w hotelach, Emirate Palace otrzymuje siedem gwiazdek.


Zamknij

POLECAMY FIRMY.

  • Magic Phone Serwis i Sklep GSM

    dowiedz si? wi?cej

© 2010 - 2020 | Designed by: Mazehill & ZyjeSpox.com