Luksus, luksusowe samochody, najnowsze kolekcje - TylkoLuksus.pl

  • home
  • news
  • galeria
  • regulamin
  • newsletter
  • faq

Hotele luksusowe

10 listopada 2011

Usytuowana na wyspie St Kitts, firma Christophe Harbour Development oferuje luksusowe apartamenty, najwy?szej jako?ci obs?ug?, komfortowy wypoczynek, niezapomniane przygody oraz niezliczone korzy?ci z przynale?no?ci do Cz?onkowskiego Klubu.

 

 

Obs?uga Christophe Harbour przygotowa?a jedyny w swoim rodzaju luksusowy pakiet dostosowany do potrzeb indywidualnego klienta. Mo?na rozkoszowa? si? promieniami s?o?ca na jednej z sze?ciu pla? wynosz?cych ??cznie 2,500 akrów, jak i nurkowa? po?ród raf koralowych, rozci?gaj?cych si? wzd?u? ca?ej wyspy. Aktywni sportowo zrealizuj? czas zjazdami linowymi ponad formacjami tropikalnymi, wycieczkami rowerowymi po zboczach górskich, gr? w golfa, kitesurfingiem pod okiem instruktorów b?d? ?owieniem ryb
z luksusowych jachtów oferowanych przez Christophe Harbour. Z kolei osoby poszukuj?ce relaksu cia?a i duszy, definitywnie znajd? go w szerokiej gamie o?rodków SPA, pracowni artystycznych, tubylczych restauracji oraz sklepów. Dla klientów zainteresowanych zwiedzaniem przygotowano wycieczki na wulkaniczn? gór? Liamuiga, na bli?niacz? wysp? Nevis oraz do Parku Narodowego Brimstone Hill Fortress, gdzie z najwy?szego punktu mo?na podziwia? s?siednie wyspy St Baths i Saba oraz Morze Karaibskie.

 

 

Ekskluzywne centrum resortu Christophe Harbour ma stanowi? jednak 300 akrów przystani oraz apartamentów dla Cz?onków Klubu. Wybrze?e portowe b?dzie oferowa?o kilka wykwintnych jachtów 100-stopowych, jak i stworzy mo?liwo?? przyj?cia ?odzi 250- oraz 300-stopowych w prywatnych dokach.

 

W my?l swobodnego wypoczynku oraz ró?norodnych potrzeb go?ci, firma Christophe Harbour stworzy?a mo?liwo?? przynale?no?ci do Klubu. Cz?onkostwo zapewnia dost?p do wszystkich udogodnie?, pierwsze?stwo rezerwacji bungalowów Turtle Beach, u?ycie przyoceanicznych doków oraz klubowskich pokojów ponad restauracj? The Beach House. Wkrótce w ofercie znajdzie si? równie? korzystanie z kursu golfa Toma Fazio oraz z Beach Club w Sandy Bank Bay, do których dost?p planowany jest na rok 2013.

 

 


Zamknij

POLECAMY FIRMY.

  • Magic Phone Serwis i Sklep GSM

    dowiedz si? wi?cej

© 2010 - 2020 | Designed by: Mazehill & ZyjeSpox.com