Luksus, luksusowe samochody, najnowsze kolekcje - TylkoLuksus.pl

  • home
  • news
  • galeria
  • regulamin
  • newsletter
  • faq

Hotele luksusowe

12 lutego 2014

W wyniku przekazów propagowanych medialnie, Afryka jawi si? g?ównie jako zacofany technologicznie obszar ubóstwa. Istotnie, jest to obszar o najni?szym ?rednim PKB, jednak nie nale?y generalizowa?, warto pozna? inne, bogatsze oblicze Czarnego L?du. Gdzie mo?emy spotka? si? z elementami luksusu i w jakiej formie?

 

 

 

 

Kwintesencj? luksusu z ca?? pewno?ci? odzwierciedla Maroko. Nie na darmo kraj ten jest porównywalny z Krain? z Ba?ni Tysi?ca i jednej nocy. ??czy w sobie gor?ce piaski pustyni, gaje palmowe, szczyty Atlasu, surowe klify wybrze?a oceanu i malownicze pla?e. Z tego wzgl?du jest prawdziwym rajem dla turystów, tak?e tych z zasobniejszym ni? przeci?tnie portfelem. Maroka?skie apartamentowce cz?sto ??cz? styl Arabski z nowoczesnym stylem Art. Deco. Jest to luksus w klimacie orientu. Perskie dywany, dzie?a miejscowych artystów, luksusowe tkaniny to przeci?tne wyposa?enie maroka?skiego hotelu wy?szej klasy. Podró? luksusowym jachtem – niezmiennie kojarzonym z wyrafinowanym gustem oraz wysokiej klasy stylem ?ycia? Czemu nie. Tego typu przybytki to nie rzadko??.

 

 


?wiatowej klasy presti?owe hotele znajduj? si? zw?aszcza w Marrakeszu, mie?cie zwanym „Red City”. Uroki tego miasta od dawna zosta?y docenione przez ?mietank? towarzysk?. Swoje posiad?o?ci mieli tu m.in. projektant mody Yves Saint Laurent oraz aktor Alain Delon. Pi?karze Zidane oraz Raul posiadaj? je nadal. Bardzo modnym obecnie kurortem jest tak?e Agadir. To s?ynne maroka?skie miasto portowe i zarazem wa?ny o?rodek dla handlu.


Prawdziwym maroka?skim „miastem bogaczy” jest Casablanka. Nazwa jest kojarzona g?ównie ze wzgl?du na film o tej samej nazwie, wywodz?cy si? z lat 40-tych. Tymczasem w rzeczywisto?ci miasto w ?adnym sensie nie przypomina scenerii z kultowego ju? filmu (w Casablance de facto nie nakr?cono ?adnej jego sceny). To niezwykle dynamicznie rozwijaj?ca si? metropolia, gospodarcza stolica Maroko, w prawdziwie zachodnioeuropejskim stylu. Odnajdziemy tam drapacze chmur i kusz?ce przepychem designerskie sklepy. Jest to równie? znany punkt na mapie ka?dego mi?o?nika pokazów mody. Od 2006 roku jest tam organizowany popularny Casablanca Fashon Week.

 

Wybieraj?c si? w podró? do Maroka na w?asne oczy jeste?my w stanie skonfrontowa? dotychczasowe wyobra?enia o danym miejscu z rzeczywisto?ci?. Maroko wci?? walczy z mitem o biednym kraju bez dróg i ?rodków do ?ycia. W istocie rzeczy jest to kraj pe?en kontrastów. ?ycie poprzednio wymienionych wielkich miast nie ma nic wspólnego z odleg?ymi od nich wioskami. Dzi?ki temu ka?dy turysta odnajdzie tu co? dla siebie. Jedni wol? sp?dza? czas w wielkomiejskich klubach, czy w kipi?cych bogactwem hotelach z basenami. Inni przemierzaj? z plecakiem Medyny oraz okoliczne wioski, przekonuj?c si? o prawdziwie lokalnym kolorycie tego kraju.

 

Pole Golfowe w Senegalu

 

Rezerwat Bandia Senegal

 

 

 

 

Wyspa Gore Senegal

 

 

Sahara Zachodnia

 

 

 

 

fakty z Expedycji IV Kongo – do serca Afryki / www.e4kongo.pl / tel. +48 887 40 30 20

g?ówni partnerzy: www.chilitraders.com / www.2poland.eu / www.autocentrum.pl / www.taurus.info.pl /

organizator eventu: Morgan Advertising Sp. z o.o. www.morgan-a.pl

autor tekstu: Iwona Suwara / foto. D.Sikorska, W.Stopka-Brzyskowy/

polub nas na : www.facebook.com/e4kongo

 

 Zamknij

POLECAMY FIRMY.

  • Magic Phone Serwis i Sklep GSM

    dowiedz si? wi?cej

© 2010 - 2020 | Designed by: Mazehill & ZyjeSpox.com