Luksus, luksusowe samochody, najnowsze kolekcje - TylkoLuksus.pl

  • home
  • news
  • galeria
  • regulamin
  • newsletter
  • faq

Hotele luksusowe

Luksusowa wycieczka do Istambu?u

02 czerwca 2011

Wyj?tkowo?? Istambu?u, który rokrocznie przyci?ga t?umy turystów, polega na specyficznym klimacie kulturowym tego miasta, gdzie wp?ywy azjatyckie ??cz? si? z europejskimi. Stambu?, le??cy równocze?nie na kontynencie europejskim i azjatyckim, to jedno z najwi?kszych miast na ?wiecie. Meczety, bazary, minarety, muzea i oryginalna zabudowa miasta to te elementy, które nadaj? Istambu?owi szczególnego wymiaru – udaj?c si? do tego miasta mo?na prze?y? wspania?a przygod? w otoczeniu muzu?ma?skiego kolorytu kulturowego.

 

 

Na szczególn? uwag? zas?uguje pa?ac Topkapi oraz B??kitny Meczet z sze?cioma minaretami, a tak?e Hagia Sophia – s?ynna ?wi?tynia M?dro?ci Bo?ej. U wybrze?y Cie?niny Bosfor, nad któr? le?y Istambu?, nie ma pla? publicznych, s? jedynie pla?e sztuczne, stanowi?ce w?asno?? hoteli i dost?pne tylko dla hotelowych go?ci. Pla?e te s? utrzymane w doskona?ym stanie, a go?cie hotelowi maj?co dyspozycji darmowe le?aki, parasole i inne akcesoria pla?owe. Wiele biur podró?y oferuje wycieczki fakultatywne do Istambu?u, ale ?eby naprawd? móc pozna? wyj?tkowy klimat tego wielokulturowego miasta, warto zatrzyma? si? tam na d?u?ej. Stambu? jest doskonale przygotowany na przyj?cie turystów i posiada ?wietnie wyposa?ona infrastruktur? turystyczn?. Znajduje si? tu mnóstwo hoteli i wysokim standardzie. Do najbardziej luksusowych nale?? pi?ciogwiazdkowe hotele: Conrad Istanbul, Niles Hotel, Barcelo Saray, Radisson Blu Conference & Airport Hotel oraz Sheraton Istanbul.

 

 

 

 


Zamknij

POLECAMY FIRMY.

  • Magic Phone Serwis i Sklep GSM

    dowiedz si? wi?cej

© 2010 - 2019 | Designed by: Mazehill & ZyjeSpox.com