Luksus, luksusowe samochody, najnowsze kolekcje - TylkoLuksus.pl

  • home
  • news
  • galeria
  • regulamin
  • newsletter
  • faq

Hotele luksusowe

Luksusowy Hotel - Yas Marina

04 grudnia 2011

Yas Marina Hotel, po?o?ony w Abu Dhabi, to z pewno?ci? obiekt wyj?tkowy. Nie tylko dlatego, ?e jest pierwszym hotelem zbudowanym wzd?u? toru wy?cigowego Formu?y 1. To r體nie? miejsce, kt髍e dzi?ki wyj?tkowym rozwi?zaniom architektonicznym i atrakcjom przewidzianym dla go?ci, sta?o si? dla wielu os骲 uosobieniem luksusu i wymarzonym obiektem nie tylko do wypoczynku, ale i organizacji spotka? biznesowych.

Budow? obiektu, kt髍y zaprojektowali Hani Rashid i Lisa Anne Couture, zako?czono 1 listopada 2009 roku. Charakterystyczn? cech? i znakiem rozpoznawczym hotelu, opr骳z obecno?ci w jego obr?bie toru wy?cigowego, jest umieszczone na przestrzeni 217 metr體 powierzchni budowli 5 389 zmieniaj?cych kolor, ?wiec?cych w systemie LED szyb. Dzi?ki temu, kiedy zajdzie s?o?ce, prezentuje si? ona wyj?tkowo, tworz?c niesamowity efekt wizualny.

Wewn?trz hotelu znajdziemy 499 pokoj體. Wspaniale zaprojektowane i ekstrawagancko urz?dzone pomieszczenia i pokryte szk?em ?azienki oraz niezwyk?e widoki rozpo?cieraj?ce si? z okna, pozwol? w wyj?tkowej atmosferze sp?dzi? czas go?ciom. Opr骳z tego nie brakuje na terenie obiektu basenu, czy te? luksusowego SPA, zaprojektowanego w stylu tradycyjnej ?a?ni tureckiej, w kt髍ym mo?na skorzysta? zar體no z tradycyjnych, jak i niekonwencjonalnych zabieg體 odpr??aj?cych. W menu restauracji i kilkunastu bar體 szybkiej obs?ugi zlokalizowanych na terenie Yas Marina, znajdziemy najbardziej wyszukane potrawy, zar體no specjalno?ci kuchni lokalnej, jak i innych kraj體.

Kwoty za nocleg uzale?nione s? od standardu, jaki wybierze odwiedzaj?cy. Standardowo za dob? zap?aci od oko?o 700 z?otych, do ponad 2000 z?otych. Pokoje r?ni? si? od siebie g?體nie widokiem, rozpo?cieraj?cym si? z okna. Za widok na panoram? miasta, czy tor wy?cigowy, p?aci si? oczywi?cie wi?cej. Znacz?co dro?sza jest tylko opcja Yas Presidential, oferuj?ca wzniesione lofty, z kt髍ych mo?emy podziwia? wyko?czenie obiektu. Opr骳z tego w opcji tej mamy r體nie? du?y taras z basenem oraz widokiem na panoram? Mariny i Abu Dhabi, czy nawet prywatnego szefa kuchni.

Wi?cej zdj?? po zalogowaniu.


Zamknij

Polecane firmy MOTORYZACJA

POLECAMY FIRMY.

  • Magic Phone Serwis i Sklep GSM

    dowiedz si? wi?cej

© 2010 - 2020 | Designed by: Mazehill & ZyjeSpox.com