Luksus, luksusowe samochody, najnowsze kolekcje - TylkoLuksus.pl

  • home
  • news
  • galeria
  • regulamin
  • newsletter
  • faq

Hotele luksusowe

05 lipca 2013

Redakcja tylkoluksus.pl ma zaszczyt przedstawi? pierwszy czterogwiazdkowy, nowoczesny hotel w wojew骴ztwie ?wi?tokrzyskim. Hotel S?oneczny Zdr骿 Medical SPA & Wellness to niezwyk?y obiekt, kt髍y liczy a? 120 pokoi, posiada 3 sale konferencyjne, restauracj? i wspania?e zaplecze SPA & Wellness, na kt髍e sk?ada si? 36 gabinet體 wyposa?onych w nowoczesny sprz?t rehabilitacyjny i SPA. Do dyspozycji go?ci oddany jest r體nie? hotelowy basen, jacuzzi oraz sauny. W obiekcie wykorzystywane s? tak?e naturalne walory regionu: ?r骴?a w骴 siarczkowych i borowiny, unikalnych na skal? europejsk?.

W obr?bie samego obiektu mo?na wi?c ?wietnie zorganizowa? sobie czas, ?eby nawet po weekendzie wr骳i? do codziennych obowi?zk體 rze?kim i wypocz?tym. Rozbudowana oferta us?ug medycznych i SPA to jednak dopiero pocz?tek atrakcji, kt髍e przygotowa? dla swoich go?ci luksusowy hotel S?oneczny Zdr骿. W o?rodku mo?na pogra? w kr?gle, tenisa, golfa, mi?o sp?dzi? czas w bezp?atnej czytelni, Winiarni czy na Tarasie S?onecznym, dla dzieci natomiast powsta? specjalny Kids Corner. W hotelu z powodzeniem wypoczywa? mo?e wi?c ca?a rodzina, a mile widziane s? nawet czworonogi, kt髍e przyjmowane s? za dodatkow? op?at?.

Niew?tpliw? zalet? hotelu jest te? ekskluzywna restauracja Ponidzie, w kt髍ej serwowane s? wyborne ?niadania, pyszna kawa, dania typowe dla kuchni europejskiej oraz lokalne specja?y, m.in. podp?omyki, pierogi z kasz? gryczan? i serem, pra?ucha ziemniaczana oraz kotlety z fasoli, wszystkie bajecznie przybrane i podane w pi?knych restauracyjnych wn?trzach. W obiekcie organizowane s? r?ne imprezy okoliczno?ciowe, bankiety, obiady rodzinne dla nawet 250 go?ci, a opr骳z restauracji do tego celu wykorzystywane s? r體nie? wspania?a, przeszkolona oran?eria oraz chata grillowa idealna do mniej formalnych spotka?.

Jak wi?kszo?? nowoczesnych hoteli, r體nie? i luksusowy hotel S?oneczny Zdr骿 jest ?wietnie przygotowany do organizacji konferencji. Na ich potrzeby przygotowano 3 sale wyposa?one w nowoczesny sprz?t multimedialny. Jedna ma powierzchni? ponad stu metr體 kwadratowych i pomie?ci ponad 100 go?ci, pozosta?e s? bardziej kameralne i idealne do zorganizowania spotka? w grupach 10-14 os骲. Do spotka? czy mniej formalnych konferencji mo?e zosta? wykorzystany r體nie? hotelowy Bar Kalejdoskop. Obiekt mo?e by? r體nie? wspania?ym miejscem do zorganizowania typowych spotka? i wyjazd體 integracyjnych. Wsp髄ne ognisko, kulig czy wiecz髍 przy muzyce z pewno?ci? zawi??? mi?dzy wsp?pracownikami i partnerami biznesowymi cieplejsze, bardziej przyjacielskie relacje.

Warto te? wspomnie? o atrakcjach najbli?szej okolicy. W samym Busku Zdroju warto przespacerowa? si? po zabytkowej cz??ci miasta, odwiedzi? miejscowe parki, wybra? si? na ryby lub grzybobranie do pobliskiego lasu. Mo?na te? wybra? bardziej aktywne formy wypoczynku jak wycieczki rowerowe i konne lub sp?ywy kajakowe. Atrakcj? dla dzieci i doros?ych b?dzie z pewno?ci? Europejskie Centrum bajki w Pacanowie, rodzinnej miejscowo?ci Kozio?ka Mato?ka. Z kolei koneser體 dobrej muzyki zainteresowa? powinien odbywaj?cy si? rokrocznie w Busku Zdroju Mi?dzynarodowy Festiwal Muzyczny im. Krystyny Jamroz, na kt髍y zawsze przyje?d?aj? cenione w kraju i na ?wiecie gwiazdy muzyki powa?nej.

Wszystkie niezb?dne informacje o hotelu S?oneczny Zdr骿 znajduj? si? na stronie http://www.slonecznyzdroj.pl/. Mo?na na niej dokonywa? r體nie? rezerwacji nocleg體 i ca?ych pakiet體 us?ug.


Zamknij

Polecane firmy MOTORYZACJA

POLECAMY FIRMY.

  • Magic Phone Serwis i Sklep GSM

    dowiedz si? wi?cej

© 2010 - 2020 | Designed by: Mazehill & ZyjeSpox.com