Luksus, luksusowe samochody, najnowsze kolekcje - TylkoLuksus.pl

  • home
  • news
  • galeria
  • regulamin
  • newsletter
  • faq

Odyssey ClubHotel Wellness & SPA

TylkoLuksus − Polecamy
31 paĹşdziernika 2011

W Górach ?wi?tokrzyskich, niedaleko Kielc, powsta?o miejsce, które ?mia?o mo?na nazwa? rajem na ziemi. Odyssey ClubHotel Wellness & SPA to kompleks oferuj?cy luksusowe us?ugi wprowadzaj?ce nas w b?ogi nastrój, zapewniaj?ce upragniony wypoczynek,  pobudzaj?ce do ?ycia, daj?ce mo?liwo?? zadbania o zdrowie, kondycj?  i urod?, a tak?e uczestnictwa w profesjonalnie zorganizowanych imprezach i wycieczkach, w pe?ni  korzystaj?c z uroków tej jak?e malowniczej okolicy.

 

 

Oznaczony 5 gwiazdkami Hotel Odyssey w swoje bogate progi zaprasza zainteresowanych do 38 pokojów jedno i dwuosobowych, a bardziej zamo?nej klienteli oddaje do dyspozycji 4 apartamenty.  Zamys? towarzysz?cy projektowaniu wn?trz  przeznaczonych dla go?ci uwzgl?dnia koj?c? kolorystyk?, elegancj? i funkcjonalno?? wyposa?enia, multum tarasów i panoramicznych okien wpuszczaj?cych do pomieszcze? du?o ?wiat?a i pozwalaj?cych podziwia? otaczaj?c? ca?y teren, przyrod?. Oprócz pi?kna natury w jakie ten obszar obfituje, w zasi?gu r?ki jest mnóstwo ciekawych punktów z turystycznej mapy regionu. Niezapomnianymi chwilami dla ca?ej rodziny mo?e by? wycieczka do Jaskini Raj, Parku Jurajskiego w Ba?towie, opactwa w ?wi?tym Krzy?u lub do Ch?cin, gdzie mo?na zwiedzi? ruiny zamku. W zale?no?ci od ?ycze? klientów i pory roku, Hotel Odyssey proponuje krajoznawcze wyprawy piesze,  rowerowe, szusowanie po ?wi?tokrzyskich szlakach, kuligi b?d? ogniska.

 

 

Dla klientów przybywaj?cych do Odyssey w celach s?u?bowych, przygotowano 4 sale konferencyjne. W zale?no?ci od ilo?ciowych i formalnych potrzeb szkolenia lub spotkania biznesowego, mamy do wyboru Sal? Konferencyjn? mieszcz?c? do 100 osób, Sal? Plenarn? przeznaczon? na kameralne zebrania licz?ce do 30 osób i eleganck? Sal? Klubow?, z owalnym sto?em, która ?wietnie nadaje si? do nieco mniej kurtuazyjnych spotka?.

 

 

Odyssey to równie? perspektywa czerpania z „Witalnych podró?y Wellness”. Pod t? sentencj? kryje si? pla?a przy dwudziestometrowym basenie rekreacyjnym, basen solankowy, jacuzzi, sauna fi?ska, zio?owa i infrared, studnia lodowa, sala i sprz?t do ?wicze? wysi?kowych oraz sala wyciszaj?ca do medytacji i jogi. Odyssey Wellness & SPA w nowoczesnych gabinetach odnowy biologicznej, ma w ofercie zabiegi od?ywczo-piel?gnacyjne dbaj?ce o ca?e cia?o od stóp po czubek g?owy. Zabiegi kosmetyczne i nocleg w hotelu mo?na po??czy? w najdogodniejsze pakiety pobytowe o kusz?cych nazwach Wschód S?o?ca, 20000 Mil Podmorskiej ?eglugi, Eliksir M?odo?ci czy Ksi??yc na Barbados.

 

 

 

Dla jeszcze wi?kszej satysfakcji odwiedzaj?cych Odyssey, w?a?ciciele za?o?yli ekskluzywny klub, pozwalaj?cy na nadanie jego cz?onkom specjalnych przywilejów. Presti?owa karta uczestnictwa Odyssey Club to m. in. zni?ki na us?ugi, ale przede wszystkim priorytetowe za?atwianie spraw, udzia? w kreowaniu warunków ofertowych Odyssey ClubHotel Wellness&SPA.

Wi?cej informacji na http://www.hotelodyssey.pl/

 


Zamknij

© 2010 - 2020 | Designed by: Mazehill & ZyjeSpox.com