Luksus, luksusowe samochody, najnowsze kolekcje - TylkoLuksus.pl

  • home
  • news
  • galeria
  • regulamin
  • newsletter
  • faq

G??boczek Vine Resort & SPA

TylkoLuksus − Polecamy
07 grudnia 2011

Mamy przyjemno?? zaprosi? Pa?stwa do magicznego miejsca z daleka od zgie?ku wielkich miast za to blisko nieskazitelnie czystej natury i nieocenionych zalet wina. B?dziecie mieli okazj? zregenerowa? swoje si?y witalne racz?c swoje zmys?y tym co natura da?a nam najlepszego. Wino w postaci dodatku do doskona?ych potraw kulinarnych, produktów kosmetycznych u?ywanych do wykonywania g??boko relaksuj?cych zabiegów i otaczaj?cej hotel winnicy sprawi, ?e czas sp?dzony w G??boczek Vine Resort & SPA pozostanie na zawsze w waszej pami?ci.

 

Do tej pory tego rodzaju obiekty SPA powstawa?y w europie zachodniej. Jest ich zaledwie kilka. Do najbardziej znanych nale?y Claudie Vinotherapie SPA, przy hotelu Les Sources de Caudalie w pobli?u Bordeaux.

To metafizyczna symbioza natury i architektury maj?ca swój wyraz w ka?dym detalu. Jest to optymalne miejsce do wypoczynku i nabrania si? witalnych. Ta oaza spokoju i dobrego smaku pozwala zapomnie? o zgie?ku miasta oraz zregenerowa? energi? do dalszej intensywnej dzia?alno?ci. Malownicze po?o?enie zapewniaj? tu pobliskie pagórki oraz jezioro Forbin. Otoczenie lasów i jezior gwarantuje cisz?, ?wie?e powietrze i niepowtarzalny klimat. W ekskluzywnym Hotelu Winnicy znajd? Pa?stwo wn?trza o najwy?szym standardzie, w których zosta? zachowany specyficzny klimat tego urokliwego miejsca.

Urz?dzone z klas? i smakiem klimatyzowane apartamenty i pokoje spe?ni? oczekiwania nawet najbardziej wymagaj?cych Go?ci. Pobyt w G??boczku mo?na wykorzysta? do poprawy w?asnego samopoczucia, korzystaj?c ze specjalnie opracowanych rytua?ów Wellness & Spa na cia?o i twarz. G??boczek to miejsce, gdzie cisza raduje...

G??BOCZEK VINE RESORT & SPA jest jedynym polskim resortem ca?kowicie po?wi?conym rozkoszom wina, w którym piel?gnacja zmys?ów i cia?a oparta jest na winoterapii (m.in. k?piele winne, peelingi z zastosowaniem pestek z winogron, ok?ady z winogronowego mi??szu). W hotelu jest kilka stref zabiegowych i relaksacyjnych:

– Winnica SPA, czyli gabinety, gdzie wykorzystywane s? kosmetyki na bazie pochodz?cych z winoro?li sk?adników biologicznie aktywnych..

– ?a?nie Brodnickie, inspirowane otaczaj?cym Pojezierzem, znajduj? si? w kompleksie wodnym resortu.

 

 

 

 

Kontakt
Adres
Adres strony internetowej

www.gleboczek.pl

Adres
Kontakt
Joomla Extensions
by JoomSimple

G??boczek - Vine Resort& Spa
Wielki G??boczek 1
87-313 Polskie Brzozie
tel. +48 56 493 51 19
fax +48 22 380 59 00


Zamknij

© 2010 - 2019 | Designed by: Mazehill & ZyjeSpox.com