Luksus, luksusowe samochody, najnowsze kolekcje - TylkoLuksus.pl

  • home
  • news
  • galeria
  • regulamin
  • newsletter
  • faq

Prezenty i Gad?ety

13 listopada 2011

Reklamowy slogan g?osie, ?e jak co? jest do wszystkiego to jest do niczego. Powiedzenie to sprawdza si? w wielu dziedzinach, ale od jakiego? czasu nie jest ju? s?uszne gdy mowa o amfibiach. P?ywaj?ce samochody zawsze cierpia?y na pewne u?omno?ci wynikaj?ce z wielu kompromis體- zazwyczaj albo szybciej je?dzi?y albo szybciej p?ywa?y. Do czasu.

Dave March, za?o?yciel firmy WaterCar od wielu lat naprawia? i cz??ciowo konstruowa? ?odzie oraz samochody. Jego praca z czasem sta?a si? hobby, a po??czenie ogromnej wiedzy z obu dziedzin zaowocowa?o powstaniem amfibii o nazwie Python. Samoch骴 bazuje na karoserii Chevroleta Corvette z ty?u, oraz Dodge抋 Ram抋 z przodu. Nie posiada dachu, za to posiada nap?d odrzutowy rodem z najmocniejszych skuter體 wodnych.

Jednostk? nap?dow? mo?e by? dowolny silnik Corvetty- od LS1 po LS9 z superszybkiej ZR1. Pojazd wed?ug deklaracji producenta mo?e osi?ga? pr?dko?? do 100 km/h na wodzie oraz przyspieszenie do tej?e pr?dko?ci na l?dzie w 4,6 sekundy. Wykonywany jest w ca?o?ci na zam體ienie, a do jego wykonania s?u?? najwy?szej jako?ci materia?y stosowane przy wytwarzaniu jacht體, wi?c luksusu nie zabraknie. Z tego powodu nie ma tak?e obaw o zachlapanie tapicerki s?on? wod?. Wszelkie uszczelnienia wykonane s? analogicznie do tych stosowanych w ?odziach, a dla zapewnienia d?ugiej i bezawaryjnej, a przede wszystkim bezkorozyjnej eksploatacji wystarczy pojazd op?uka? s?odk? wod? po wyjechaniu na l?d.

Cena uniwersalnej amfibii szacowana jest na oko?o 200 tysi?cy dolar體, a jej wachania uzale?nione od wybranego silnika i wyko?czenia. Przy obecnym, promocyjnym kursie waluty ameryka?skiej taka oferta mo?e znale?? wielu nabywc體.

red Maciej


Zamknij

Polecane firmy MOTORYZACJA

POLECAMY FIRMY.

  • Magic Phone Serwis i Sklep GSM

    dowiedz si? wi?cej

© 2010 - 2020 | Designed by: Mazehill & ZyjeSpox.com