Luksus, luksusowe samochody, najnowsze kolekcje - TylkoLuksus.pl

  • home
  • news
  • galeria
  • regulamin
  • newsletter
  • faq

Prezenty i Gad?ety

23 maja 2011

Czy s髄 jadalna mo?e by? luksusowa? Oczywi?cie, ?e tak! Udowadnia nam to sto?eczny butik La Sal Gallery. W jego ofercie mo?na znale?? kilkadziesi?t odmian soli, sprowadzanych do Polski z ca?ego ?wiata. Poszczeg髄ne rodzaje soli zamkni?te s? w s?oiczkach o pojemno?ci 200 ml.

Same s?oiczki s? warte zakupu s? one bowiem projektowane specjalnie dla La Sal Gallery, a zatem ca?kowicie unikatowe. Mo?na te? naby? zestaw z pr骲kami pi?ciu r?nych rodzaj體 soli, umieszczonych w eleganckim, gustownym etui. Ceny, w zale?no?ci od konkretnej odmiany, wynosz? od 30 do 161 z?otych za 200 ml. Wyb髍 jest tak ogromny, ?e dla u?atwienia odmiany soli jadalnej zosta?y podzielone na nast?puj?ce kategorie: Lake Stal, Rock Salt, Fusion Salt, Smoke Salt, Sea Salt, Salt Flakes, Flavored Salt oraz Hand Picked Pepper. Szczeg髄n? popularno?ci? w?r骴 s?onego asortymentu cieszy si? odmiana soli, pochodz?ca ze Stan體 Zjednoczonych, wyr?niaj?ca si? kawa?kami trufli! Do ciekawszych odmian nale?y te? s髄 morska w kszta?cie p?atk體 ?niegi, sprowadzana z okolic wyspy Bali i angielska s髄 morska, kt髍ej ziarenka przypominaj? kszta?tem piramid?. Furor? robi r體nie? indonezyjski, r?cznie zbierany pieprz.

Adres:

Warszawa, ul. Mokotowska 52

http://lasalgallery.com/Zamknij

Polecane firmy MOTORYZACJA

POLECAMY FIRMY.

  • Magic Phone Serwis i Sklep GSM

    dowiedz si? wi?cej

© 2010 - 2020 | Designed by: Mazehill & ZyjeSpox.com