Luksus, luksusowe samochody, najnowsze kolekcje - TylkoLuksus.pl

  • home
  • news
  • galeria
  • regulamin
  • newsletter
  • faq

Prezenty i Gad?ety

Luksusowy Sejf od Brabus i Stockinger

25 czerwca 2012

Chocia? posiadanie w mieszkaniu sejfu niew?tpliwie kojarzy si? z luksusem (wszak najcenniejszym przedmiotom trzeba zapewni? odpowiednie bezpiecze?stwo), to ju? sam sejf nie wydaje si? by? towarem ekskluzywnym, a raczej solidn?, stalow? konstrukcj?, zabezpieczon? w odpowiedni spos骲 przed dost?pem os骲 trzecich. Jak si? jednak okazuje, s? wyj?tki od tej regu?y produkt niemieckich firm BRABUS i Stockinger nie tylko uchroni przed zakusami z?odziei. Jego nowoczesny wygl?d sprawia, ?e opr骳z tego, i? doskonale realizuje swoje g?體ne cele, to r體nie? ?wietnie wpasowa? go mo?na w wystr骿 mieszkania.

Wa??cy 700 kilogram體 i maj?cy pojemno?? 210 litr體 i wykonany wewn?trz z drewna, w?gla i sk髍y sejf stanowi ?wietne po??czenie luksusu i u?yteczno?ci. Specjalne tace na bi?uteri? i zegarki i kieszenie ze ?wiat?ami LED pozwalaj? w spos骲 uporz?dkowany rozmie?ci? warto?ciowe przedmioty, a wbudowany system alarmowy ostrzega przed zainteresowaniem osoby nieuprawnionej. Rzecz jasna produkt spe?nia najwy?sze standardy bezpiecze?stwa, okre?lone norm? UE 1143/1. Nie ma te? przeszk骴, aby producent oznaczy? sejf, graweruj?c na nim imi? i nazwisko prawowitego w?a?ciciela.

Unikalne dzie?o BRABUS i Stockinger powsta?o tylko w liczbie 25 egzemplarzy. Jego cena te? nie nale?y do najni?szych, wynosi bowiem oko?o 120 tysi?cy euro, ale wewn?trz niew?tpliwie pomieszcz? si? dobra, kt髍e wielokrotnie przekraczaj? t? warto??. No i to bezcenne poczucie bezpiecze?stwa...


Zamknij

Polecane firmy MOTORYZACJA

POLECAMY FIRMY.

  • Magic Phone Serwis i Sklep GSM

    dowiedz si? wi?cej

© 2010 - 2020 | Designed by: Mazehill & ZyjeSpox.com